Johs Kjeken 70 år!

1911s store leder gjennom mange 10-år fyller i dag 70 år.

Vi gratulerer fra alle hans venner i 1911!

På vegne av styret

Geir Nesheim, styreleder

(på bildet: Johs sammen med Øystein Brekke under NM Skolelag i april 2017 – foto: Geir Nesheim)