Referat fra generalforsamlingen for 2021

Mandag 1. mars deltok 8 medlemmer på årets generalforsamling, som denne gangen ble avholdt online på Google Meet. Forhandlingene forløp udramatisk, og årsberetning, regnskap, forslag og valg ble gjort unna på ca 1 time.

Styret ble stort sett gjenvalgt, med unntak av de nye styremedlemmer Thore Roksvold og Gaute Bergan.

Referat fra generalforsamlingen kan finnes her.

PS: Det er intet nytt ifht når vi kan starte opp igjen klubbaktivitet på Damplassen. Så snart ting blir bedre vil vi komme med konkret informasjon om dette.