Inkalling til 1911s Generalforsamling 2019 – mandag 11. mars kl 19:11 på Damplassen

Vi har følgende agenda:

1. Årsberetning.
2. Regnskap med revisorberetning.
3. Valg av 7 styremedlemmer.
4. Valg av revisor med varamann.
5. Til styret innkomne forslag.
6. Eventuelt.

Valgene gjelder for 1 år.

Alle valg skjer ved skriftlig stemmegivning. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig stemmeflertall. unntatt avgjørelser vedrørende endringer i vedtektene, som krever 2/3 flertall.

Sakspapirer legges ut på 1911s hjemmeside så snart som mulig.

Etter generalforsamlingen: den tradisjonelle generalforsamlingslynturneringen, LH, med 3 min + 2 sek. Startavgift kr 0.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *