Lars Hansens minnepokal

STATUTTER FOR LARS HANSENS MINNEPOKAL

Lars Hansens minnepokal er skjenket til Schakklubben av 1911 av Lars Hansens mor, fru Synnøve Hansen, ved gavebrev høsten 1951.

§ 1.
Lars Hansens minnepokal er en evigvarende vandrepokal.

§ 2.
Pokalen utdeles en gang om året til den spiller som oppnår flest poeng i kampen mot andre klubber i serien og i NM for klubblag.

Står flere spillere likt, vinner den som har spilt på høyest plass på laget i flest runder.

§ 3.
Beregningstiden følger kalenderåret.

§ 4.
Vinneren av pokalen får sitt navn innrisset på den.

§ 5.
Disse statutter trer i kraft l. januar 1968. Fra samme dag oppheves de tidligere statutter fastsatt av styret 2. oktober 1951 og av generalforsamlingen 12. mai 1952.

Ved utdeling av pokalen for 1968 skal månedene november og desember 1967 medregnes.

Vedtatt på generalforsamlingen 24. januar 1968, revidert på generalforsamling 13. mars 2017.