Terminliste høsten 2021

I lys av Covid19-restriksjonene og det lave aktivitetsnivået i 1. halvår har styret besluttet at klubbmesterskapet 2021 skal spilles over 7 runder i løpet av høstsesongen. I tillegg vil de tradisjonelle klubbmesterskapene i hurtigsjakk (over 2 kvelder med 19 min + 11 sek betenkningstid), lynsjakk (3 min + 2 sek) og kvartermesterskap (15 min uten add-on) også bli avviklet i løpet av høsten. Det blir dermed ikke plass til en høstturnering i tradisjonell forstand. 3 spillekvelder er satt av til utsatte partier, hvorav 2 «rene» kvelder og 1 kveld samtidig med kvartermesterskapet. Det vil bli avgjort senere om det i tillegg vil bli spilt ordinære lyn- eller hurtigsjakkturneringer, eller gjennomført andre innslag, kveldene 11.10 og 1.11.  Styret understreker at alle gjeldende smittevernregler til enhver tid vil bli fulgt. Det vil bli gitt informasjon om dette løpende. Maksimalt antall deltagere alle kvelder vil være 28 spillere, pga spillelokalenes beskaffenhet.

Mandag 30.8: Klubbmesterskap i hurtigsjakk 2021, 1. kveld: 6 runder Monrad/Konrad over 2 kvelder. 19 min pr spiller + 11 sek bonus pr trekk, Bronstein-modus. Turneringen rates. Startavgift kr 50/30. Påmelding senest kl. 18:30. Maksimalt antall deltagere alle kvelder vil være 28 spillere, pga spillelokalenes beskaffenhet.
Mandag 6.9: 2. kveld i klubbmesterskap i hurtigsjakk: Det er mulig å delta uten å ha spilt første kveld. Frammøte for nye deltakere senest kl. 18:30.
Mandag 13.9: Klubbmesterskapet for 2021, 1. runde. Betenkningstid er 90 min på hele partiet + 30 sek tillegg pr trekk fra trekk 1. Turneringen rates. Startavgift kr 120/80. Påmelding til eriklveid@gmail.com (Erik Løveid er turneringssjef i SK 1911) eller direkte i Turneringsservice (TS-fil vil bli offentliggjort på hjemmesiden i løpet av uke 33). Påmeldingsfrist: søndag 12. september kl 23:59. Det spilles med 1-2 grupper på 8 spillere som spiller 7 runder Berger, og evt. en Monrad-gruppe, avhengig av deltakerantall. Gruppeinndeling etter rating og som bestemt i klubbens turneringsreglement. I øverste klasse spilles det om vandrepremie: «Haakon Opsahls Minnepokal», som er evigvandrende.
Mandag 20.9: Åpen kveld – det vil bli gjennomført et arrangement spesielt for nye medlemmer, men eksisterende medlemmer vil også bli invitert. Program offentliggjøres senere på SK 1911s hjemmeside.
Mandag 27.9: 2. runde i klubbmesterskapet
Mandag 4.10: Skolenes høstferie. Klubben stengt.
Mandag 11.10:
Utsatte partier i klubbmesterskapet
Mandag 18.10: 3. runde i klubbmesterskapet
Mandag 25.10: 4. runde i klubbmesterskapet
Lørdag-søndag 30-31.10: Seriesjakk, 1. helg (Eliteserien: 29-31/10)
Mandag 1.11: Utsatte partier i klubbmesterskapet
Mandag 8.11: 5. runde i klubbmesterskapet
Mandag 15.11: Klubbmesterskap i lynsjakk 2021 (3min + 2 sek) Startavgift kr. 30/15.
Mandag 22.11: 6. runde i klubbmesterskapet
Mandag 29.11: Kvartermesterskap 2021 (L/H). Hurtigsjakkturnering, 15 min pr parti. 6 runder kr 20/15. Vinneren blir «Kvartermester 2021»! Utsatte partier i klubbmesterskapet.
Lørdag – søndag 4-5.12
: Seriesjakk, 2. helg (Ikke eliteserie denne helgen)
Mandag 6.12: 7. og siste runde i Klubbmesterskapet. Alle utsatte partier må være spilt før siste runde.
Mandag 13.12
: Juleavslutning på tradisjonelt vis, med juletallerken og premieutdeling for årets turneringer. Markering av klubbens 110 års jubileum (stiftelsesdatoen var 14. november 1911). Egen invitasjon vil bli lagt ut. Kvelden avsluttes med lyn-turnering (teller i Lyn/Hurtigturneringen 2022!)
Forbehold: Det tas forbehold om endringer hvis turneringsavvikling eller uforutsette hendelser skulle tilsi det..