SCHAKKLUBBEN AV 1911

Styremøte 13/6 2007 kl. 19.00

Referat

 

Sted: Hos Finn Møller, Langmyrveien 26.

 

Fremmøtte: Johs Kjeken (formann), Harald Furnes (viseformann), Finn Møller (materialforvalter), Helge Fjellestad (nettredaktør), Magnar Nikolaisen (kasserer), Torstein Bae (turneringssjef), Roaul Abrahamsson (varamedlem).

 

Forfall: Ingen.

 

1. Referatsaker

Siste styremøte var avholdt i 2005. Revisor var foreløpig ikke klar med regnskapet for 2006, dette kunne derfor ikke godkjennes av styret ennå. Torstein kontakter Øystein Brekke vedrørende jubileumsbok. Klubben har søkt om opsjon på NM i 2011, hvilket styret i NSF anbefaler at kongressen gir klubben.

           

2. Økonomi, bevilgninger, medlemmer.

Økonomien er jevnt god. Medlemstallet er stadig på vei oppover; klubben har nå 87 hovedmedlemmer og tre bimedlemmer. Styret diskuterte problemer rundt at vi ønsker at unge som ikke føler det store behov for å være med i 1911U, likevel er medlemmer i ungdomsklubben. En løsning kan være at 1911U innkrever kontingent for både 1911 og 1911U, slik at de det gjelder slipper å betale to kontingenter. Det ble bevilget kr 1000 i startkontingent til NM for klubblag. Torstein har blitt kartotekfører, han har e-postadresse til alle bortsett fra tre medlemmer. Det ble vedtatt at klubben nå skal sende ut all info på e-post, også faktura på kontingent.

           

3. Rapport fra internettutvalget.

Internettutvalget ledes av Helge Fjellestad (valgt til nettredaktør av generalforsamlingen). Medlemmer av utvalget er Anders Sørjordet, Harald Furnes, Ole Espen Rakkestad og Torstein Bae. Det er lagd nye hjemmesider i Wordpress, de nye sidene publiseres onsdag 13. juni på sk1911.no.   

 

4. Vårens aktiviteter, oppsummering.

Førstelaget ble nummer fem i eliteserien. Fjerdelaget vant sin avdeling i 4. divisjon. 1911 ble nummer fem i NM for klubblag, vi stilte med to lag. ColorLine hurtigsjakk var et vellykket arrangement, men gikk bare med ca kr 300 i overskudd. Det var enighet om at man bør gå med større overskudd neste år. Det ble nevnt flere muligheter for å få til dette: Lavere premier, høyere startkontingent, bedre avtale med Color Line eller å flytte turneringen til Stena Line eller DFDS.

 

5. Høstens aktiviteter.

Et turneringsutvalg ble nedsatt med Johs og Roaul som medlemmer. Også andre vil antagelig bli spurt om å bidra med låsing etc. Styret så på terminliste for høsten. Det ble vedtatt at også lynturneringer som spilles samtidig med utsatte partier skal telle i lyn- og hurtigcupen. Tenketid i høstturneringen ble satt til 80 min på 30 trekk og 40 min på resten. Klubben skal arrangere Glitnir Blitz 20. oktober. Roaul og Harald jobber med saken, sammen med Per Kr Hansen i Kampen. Et mulig spillested er Oslo City. Kjeken ytret noe frustrasjon over vanskeligheter med å stille lag i seriesjakken, særlig når det gjaldt andrelaget. Det ble vedtatt at styret før sesongstart ber medlemmene om et litt forpliktende svar på hvor vidt de ønsker å spille i seriesjakken.

 

6. NSFs kongress på Hamar.

1911s delegater blir Johs, Roaul, Torstein og Silje Bjerke. Styret gikk gjennom forslagene. Delegatene ble stilt fritt til å stemme på det de synes er best.

 

7. Det åpne OM 2007, NVGP den 22-24. juni.

Johs og Torstein er turneringsleder. Til sjauing fredag kommer også Roaul, Finn, Silje og Harald. Torstein kontakter vandrerhjemmet vedr noe enkel servering (baguetter). Finn kommer med materiell på fredag (og kaffetrakter pluss kaffe). Torstein legger inn i TS.

 

8. Eventuelt

Medlemmene får informasjon på e-post om dommerkurs i Oslo 22. september. 1911 dekker avgift for de av medlemmene som ønsker å delta. Det ble vedtatt å søke om NM for klubblag i 2008, Torstein skriver og sender søknaden til NSF. Antatt spillested er Korsvoll skole (gymsalen). Det blir sommeravslutning 18. juni hos Roaul og Lars Kjølberg i Ullevål Hageby, med pølser og bokauksjon. Torstein sender ut info til medlemmene.

 

 

 

Oslo, 14. juni 2007

 

Torstein Bae /s

referent