Schakklubben av 1911

Årsberetning for året 2004.


(1) Generalforsamlingen ble avholdt den 1. mars 2004 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby Seniorsenter. Følgende styre ble valgt: Johs. R. Kjeken (formann), Harald Furnes (kasserer), Roaul Abrahamsson (turneringssjef), Torstein Bae (viseformann), Odd Gunnar Heitun (internettredaktør), Finn  Møller (materialforvalter) og Henrik E. Gaudernack (varamedlem). Fred Westerby ble valgt til å revidere klubbens regnskap med Per Gisle Svendsen som vararevisor.


(2) Årsberetningen og regnskapet for 2004 ble godkjent.


(3) Det er avholdt to styremøter i perioden, og som vanlig har spørsmål angående den daglige drift blitt avgjort gjennom uformelle samtaler på klubbkveldene og via e-post.


(4) Klubben hadde ved årets utgang 69 hovedmedlemmer, en økning med 17 i forhold til året før. I tillegg hadde vi fem bimedlemmer.  Den største del av økningen kommer av at flere av de mest aktive i ”SK av 1911s Ungdom” nå også er blitt medlemmer i 1911, men gledelig nok er det også dette året flere nye som har funnet veien til 1911 som ikke lenger kan omtales som ”vår lille klubb”.


(5) Aktivitetene på spillekveldene har hele perioden vært ledet av turneringssjef Roaul Abrahamsson. Det er god grunn til å framheve hans innsats. At aktiviteten på klubbkveldene blir avviklet på en ryddig og korrekt måte er svært viktig. En må også være klar over at økende medlemstall og dermed større deltakelse i klubbens turneringer, medfører mer arbeid. Det er derfor viktig at alle som møter på klubbkveldene tar sin del når det gjelder bortrydding av materiell og at de bidrar til å sørge for at lokalene befinner seg i samme forfatning når de forlates som de var da vi kom.


Heitun har sørget for løpende oppdatering av resultatene på klubbens hjemmeside på internett. I tillegg har han lagt ned et stort og verdifullt arbeid med å få klubbens historie tilgjengelig på nettet, et arbeid som stadig pågår. Heitun har meddelt at det er begrenset hvor lenge han kan fungere som internettredaktør, og har derfor supplert seg med medhjelpere som blant annet bidrar med innskriving av partier fra klubbens turneringer. En levende, oppdatert internettjeneste er nødvendig for en aktiv sjakklubb i dag.


(6) Klubben har tidligere hatt tilgang til internett i klubblokalet gjennom senorsenterts PC mot et mindre vederlag. Styret vurderte å avvikle denne avtalen da bruk av PCen medførte en del forstyrrelser særlig fra våre yngre medlemmer. Men seniorsenteret kom oss i forkjøpet og sa opp avtalen fra 1/1-05, blant annet med den begrunnelse at det var blitt lastet ned mange spill, noe de ikke var komfortable med.


(7) Innen klubben har Bae gått til topps både i det ordinære klubbmesterskapet som ble spillt i vårhalvåret og KM i lynsjakk i desember. Som klubbmester ble han dermed vinner av "Haakon Opsahls pokal" for åttende  år på rad. Høstturneringa, med deltaker rekord på 24 spillere, ble vunnet av Roaul Abrahamsson. Johan Sundell ble både klubbmester i hurtigsjakk  og vinner av  lyn- og hurtigsjakkcupen, sammenlagtturneringen for samtlige "offisielle" lyn- og hurtigsjakk-turneringer i klubben. Komplette resultatlister er å finne på klubbens internettsider og i den halvårlige ”Nyhetsbulletinen”.


(8) I Østlandsserien sesongen 2003-04 deltok klubben med tre lag. "1911-1" var igjen rykket opp til 1. divisjon, men som i de tidligere forsøk ble det en gjesteopptreden med 10. og siste plass som resultat. "1911-2" ble nr. 7 i 3. div. avd. B og "1911-3" kom på 4. plass i 4C.  I åpen klasse i  NM-lag finalen deltok 1911 med ett lag som kom på 6. plass (12 lag deltok).


Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året (vår+høst) 2004 igjen vunnet av 1. lagets 1. bordspiller, Torstein Bae.


(9) Stadig flere av våre medlemmer har vært å finne på resultatlister i turneringer utenfor klubben, noe som det er grunn til å glede seg over.


I NSFs landsturnering ble Jon Haug vinner av kl. 1 og Frode Olav O. Urkedal ble norgesmester i kl. Lilleputt. Forøvrig hadde 1911 (og 1911U) en et stort antall deltakere i de yngre klassen der mange gjorde sterke resultater.


I Norges Grand Prix 2003-04 ble Tarek Spreemann nr. 5 i klasse 2.


(10) Når det gjelder våre yngre spillere forøvrig viser vi til årsberetningen for vår selvstendige ungdomsavdeling, men det må nevnes at Torstein Bae og Frode Olav O. Urkedal ble norgesmestere  i NM for ungdom i Nord-Odal i november der 6 av de 21 medaljevinnerne kom fra 1911U. Det må også nevnes at Johannes Lungatep Kvisla (GU14), Endre Larsplass (GU12) og Marianne Wold Haug (JU12) var tatt ut til å være Norges representanter i EM for ungdom, og Frode Olav O. Urkedal i VM for ungdom. Alle gjorde meget hederlige resultater, Endre og Marianne med over 50% score (5 av 9).


WIM Heather Richards spillte på 3. bord på Englands kvinnelag i sjakk-OL på Mallorca i oktober, og med en 8. plass må det være den beste OL-innsatsen som et medlem i vår klubb har gjort.


(11) Den 12-13. mai arrangerte klubben for sjuende år på rad "ColorLine hurtigsjakk" ombord på danskebåten Oslo-Hirtshals. Det var rekordmange 88 deltakere og som regnskapet viser ga arrangementet igjen et pent overskudd til klubbkassa.


(12) På initiativ fra Lars Erik Hagen har det vært sjakkundervisning og sjakkturneringer på Tveitasenteret. Sjakkturneringer  på lørdager fra 23. oktober til 4. desember samt undervisninger på torsdager fra 14. oktober til 16. desember. Lars Erik var både byggmester og byggherre for opplegget og som medhjelpere har Fred Westerby, Christian Strand, Harald Furnes og Roaul Abrahamsson stilt opp. Som regnskapet viser har SK1911 fått 13.000 kroner for innsatsen. Dessuten fikk klubben 1000 kroner til annonse for Det åpne NM i hurtigsjakk. Styret vil takke de som stilte opp, og en særlig takk til Lars Erik Hagen. Som vi vet var han i sin tid også initiativtaker til ColorLine Hurtigsjakk som de siste sju år har gitt klubben god økonomi og satt oss i stand til å gjøre opp regnskapet med overskudd til tross for lav kontingent.


(13) I forbindelse med bydelsdagene i Nordre Aker deltok klubben med utesjakk (store brikker) i Nydalen i juni. Torstein Bae og Per Gisle Svendsen stod for dette.


(14) Odd Gunnar Heitun har to ganger i løpet av perioden gitt ut en "Nyhetsbulletin for 1911" som blant annet inneholder terminliste for kommende halvår, resultater fra klubbens turneringer, nyheter og annet "småstoff" til glede for medlemmene. I siste nummer, desember 2004, tar redaktøren opp spørsmålet om hvorvidt bulletinen er nødvendig nå når alt kommer på internett.


(15) Heitun ble i mai 2004 autorisert som kretsdommer i norsk sjakk av Norges Sjakkforbund.


(16) På NSFs kongress i Molde i juli ble Torstein Bae valgt som president i Norges Sjakkforbund. Roaul Abrahamsson ble gjenvalgt som medlem i NSFs sentralstyre og han ble også gjenvalgt som leder for NSFs Eliteutvalg. Johs. R. Kjeken ble gjenvalgt som formann i styret for Knut Monssens Minnefond og han er fortsatt medlem i NSFs Elokomite. Vårt bimedlem Victor Hansen ble høsten 2004 valgt som formann i Oslo og Omegn Sjakkrets. Det er med glede vi konstaterer at våre medlemmer engasjerer seg i norsk sjakk, og slik følger opp en lang tradisjon innen 1911.


(17) Regnskapet viser også i år et pent overskudd takket være inntektene fra ColorLine-turneringen og Tveitasjakken, eller kan man si, takket være Lars Erik Hagen. Økonomien, innen våre beskjedne rammer, er derfor god. Forøvrig vises det til regnskapet.


(18) Den 13. desember hadde vi tradisjonen tro en hyggelig årsavslutning i form av et julebord med juletallerken og drikke til. Godt frammøte vitner om at medlemmene setter pris på denne tradisjonen. Måltidet ble som vanlig avsluttet med premieutdeling  for klubbens turneringer, og etterpå var det stor lynturnering.


(19) Som en konklusjon vil styret mene vi kan se tilbake på et meget godt år. Det er flere som bidrar og mange som på sitt område gjør en god jobb. En sjakklubb er hva medlemmene gjør den til, og vi er  hele tiden avhengig av at den enkelte er med og yter sitt.


Oslo den 1. mars 2005.


For styret i SK av 1911


Johs. R. Kjeken
/s
formann