Schakklubben av 1911

Årsberetning for året 2005.

(1) Generalforsamlingen ble avholdt den 7. mars 2005 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby Seniorsenter. Følgende styre ble valgt: Johs. R. Kjeken (formann), Harald Furnes (kasserer), Roaul Abrahamsson (turneringssjef), Torstein Bae (viseformann), Odd Gunnar Heitun (internettredaktør), Finn  Møller (materialforvalter) og Aleksander Omtvedt (varamedlem). Fred Westerby ble valgt til å revidere klubbens regnskap med Per Gisle Svendsen som vararevisor.

Den valgte kasserer gjorde oppmerksom på at han måtte ha avløsning fra høsten av på grunn av et lengre opphold i Italia. Styret fikk fullmakt til å utnevne en varakasserer, og problemet ble løst ved at Odd Gunnar Heitun igjen meldte seg til tjeneste.

Til valgkomite ble valgt Harald Hansen (leder) og Odd Gunnar Heitun (medlem). Komiteens oppdrag er blitt ivaretatt av sistnevnte.

(2) Årsberetningen og regnskapet for 2005 ble godkjent. Budsjettforslag for 2006 ble godkjent.

(3) IN MEMORIAM

I mai mottok vi melding om at Karstein Derås var død i en alder av 75 år. Karstein ble medlem av vår klubb allerede på 1950-tallet og møtte i største delen av sin tid trofast fram på klubbkveldene. Der bidro han med gode vitser og aktiv angrepssjakk. De siste par år så vi mindre til han på grunn av opphold i syden, men han betalte sin kontingent, for, som han sa, å støtte klubben. Vi lyser fred over Karstein Derås minne.

(4) Det er avholdt ett styremøter i perioden, og som vanlig har spørsmål angående den daglige drift blitt avgjort gjennom uformelle samtaler på klubbkveldene og via e-post.

Styret har vedtatt å nedsette et turneringsutvalg og et redaksjonsutvalg for internett. Turneringsutvalget har ikke kommet formelt i stand, men Heitun og Kjeken har trådd til når turneringssjefen har trengt avløsning.  Anders Sørjordet (nyheter og revisjon) og Helge Fjellestad (partier) har arbeidet med internett, sammen med nettredaktør Heitun. Ved siden av løpende oppdatering av klubbresultater og nyheter har Heitun fortsatt arbeidet med å gjøre klubbens historie tilgjengelig på nettet.

Klubben har nå fått eget internettdomene: www.sk1911.no

(5) Klubben hadde ved årets utgang 78 hovedmedlemmer, en økning med 9 i forhold til året før. I tillegg hadde vi seks bimedlemmer.  En del av økningen kommer av at flere av de mest aktive i ”SK av 1911s Ungdom” også er blitt medlemmer i 1911, altså en naturlig rekruttering, men det dukker også jevnlig opp nye medlemmer, og som oftest har disse funnet oss gjennom klubbens nettsider.

(6) Aktivitetene på spillekveldene har hele perioden vært ledet av turneringssjef Roaul Abrahamsson. Det er god grunn til å framheve hans innsats. At aktiviteten på klubbkveldene blir avviklet på en ryddig og korrekt måte er svært viktig. En må også være klar over at økende medlemstall og dermed større deltakelse i klubbens turneringer, medfører mer arbeid. Det er derfor viktig at alle som møter på klubbkveldene tar sin del når det gjelder bortrydding av materiell og at de bidrar til å sørge for at lokalene befinner seg i samme forfatning når de forlates som de var da vi kom.

(7) Frode Olav Olsen Urkedal, som fylte 12 år 14. mai, ble våren 2005 klubbens yngste klubbmester gjennom tidene. Han ble dermed vinner av "Haakon Opsahls pokal" for 2005. Og det er grunn til å framheve at mesterskapsklassen var meget godt besatt med ti sterke deltakere.  Klasse B hadde 18 deltakere og ble vunnet av Werner Solberg.

Høstturneringens kl. A hadde 8 deltakere og ble vunnet av Torbjørn Hansen, mens klasse B hadde 16 deltakere og ble vunnet av Roaul Abrahamsson. Øyvind Bentsen ble klubbmester i hurtigsjakk etter stikkamp (2-0) mot Lars Kjølberg, men sistnevnte kom sterkt tilbake og vant kvartermesterskapet og kan dermed smykke seg med tittelen Kvartermester. Torstein Bae ble klubbmester i lynsjakk og Roaul Abrahamsson ble suveren vinner av  lyn- og hurtigsjakkcupen, sammenlagtturneringen for samtlige "offisielle" lyn- og hurtigsjakk-turneringer i klubben gjennom året. Komplette resultatlister er å finne på klubbens internettsider.

(8) I Østlandsserien sesongen 2004-05 deltok klubben med fire lag. "1911-1"  ble nr 2  i 2. div. avdelig B og manglet 1 individuelt poeng på å igjen rykke opp til 1. divisjon. "1911-2" ble nr. 2 i 3. div. avd. D, "1911-3" kom på 3. plass i 4C og  ”1911-4” kom på 6. plass i 4A.  I åpen klasse i  NM-lag finalen i Moss deltok 1911 med ett lag som kom på en meget sterk 2. plass (12 lag deltok).

Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året (vår+høst) 2005 igjen vunnet av Torstein Bae.

(9) Stadig flere av våre medlemmer har vært å finne på resultatlister i turneringer utenfor klubben, noe som det er grunn til å glede seg over.

En ganske tallrik delegasjon fra 1911 deltok i NSFs landsturnering i Sandnes, de fleste i de yngste klassene. Frode Olav O. Urkedal ble norgesmester i kl. Kadett og Odd Martin Guttulsrud ble nr. 3 i Miniputt. Av fine resultater ellers nevner vi at Heather Richards ble nr 7 i kl Mester, Johannes Kvisla nr 6 i Kadett og Morten Lillehagen nr. 6 i Lilleputt.

I NM i lynsjakk kom Tor Botheim på 3. plass i Miniputt og Endre Larsplass ble nr. 4 i Lilleputt.

I Norges Grand Prix 2004-05 fikk vi mange gode plasseringer: Kl. 1: 7. Johannes Kvisla. Kl. 2: 3. Johannes Kvisla, 6. Frode Urkedal, 8. Tarek Spreemann. Kl. 3: 1. Frode Urkedal. Kl. 4: 1. Endre Larsplass. Kl. 5: 5. Bendik Berntsen-Øybø, 7. Morten Lillehagen, 8. Harald Hansen.

Geir Jensen ble i 2005 nordisk mester for døvblinde.

(10) Når det gjelder våre yngre spillere forøvrig viser vi til årsberetningen for vår selvstendige ungdomsavdeling, men det må nevnes at Frode Olav O. Urkedal, Odd Martin Guttulsrud og Jakob O. Grande  ble norgesmestere  i sine respektive aldersklasser i NM for ungdom i Sørum i november der 6 av de 21 medaljevinnerne kom fra 1911U. Frode Urkedal  representerte Norge i VM GU12 og Marianne Wold haug i EM JU14 og begge kvitterte med gode prestasjoner.
 

(11) Klubben har i perioden vært mer aktiv enn tidligere når det gjelder arrangementer.

Den 11-12. mai arrangerte klubben for åttende år på rad "ColorLine hurtigsjakk" ombord på danskebåten Oslo-Hirtshals. Årets utgave samlet 80 deltakere og som regnskapet viser ga arrangementet igjen et pent overskudd til klubbkassa.

Den 8-9. januar arrangerte klubben ”Det åpne NM i hurtigsjakk” på Korsvoll skole med 112 deltakere. GM Simen Agdestein, NTG vant foran GM Miesis, Moss  og GM Johannessen, OSS, mens det i klasse C ble dobbeltseier til 1911 med Endre Larsplass som vinner foran Bendik Berntsen-Øybø.

Den 24. september arrangerte vi ”Åpent Oslomesterskap i hurtigsjakk” på Haraldsheim Vandrerhjem  med 76 deltakere. Vinner ble GM Rune Djurhuus, Akademisk foran Torbjørn R. Hansen, 1911. Gruppe B ble vunnet av Endre Larsplass, 1911.

Og påfølgende dag arrangerte vi ”Åpent Oslomesterskap i lynsjakk” samme sted med 53 deltakere. Vinner ble Øystein Hole, Akademisk. Torbjørn R. Hansen kom på 3. plass.

(12) Odd Gunnar Heitun har to ganger i løpet av perioden gitt ut en "Nyhetsbulletin for 1911" som blant annet inneholder terminliste for kommende halvår, medlemsoversikt, nyheter og annet "småstoff" til glede og nytte for medlemmene.

(13) På NSFs kongress i Sandnes i juli ble Torstein Bae gjenvalgt som president i Norges Sjakkforbund. Roaul Abrahamsson ble gjenvalgt som medlem i NSFs sentralstyre og han ble også gjenvalgt som leder for NSFs Eliteutvalg. Johs. R. Kjeken er fortsatt formann i styret for Knut Monssens Minnefond, medlem i NSFs turneringsutvalg  og medlem i NSFs Elokomite. Vårt bimedlem Victor Hansen, som siden høsten 2005 er  hovedmedlem, har vært turneringssjef i Oslo og Omegn Sjakkrets der vårt bimedlem Kristian Trygstad har vært formann. Silje Bjerke, som også ble hovedmedlem i 1911 høsten 2005, var nestleder i USF, der hun også en tid var leder før hun av personlige grunner måtte trekke seg fra vervet. Hun har også vært leder for USFs jenteutvalg.

Det er med glede vi konstaterer at våre medlemmer engasjerer seg i norsk sjakk, og slik følger opp en lang tradisjon innen 1911.

(14) Regnskapet viser også i år et pent overskudd takket være inntektene fra ColorLine-turneringen.

Økonomien, innen våre beskjedne rammer, er derfor god. Forøvrig vises det til regnskapet.

(15) Den 12. desember hadde vi tradisjonen tro en hyggelig årsavslutning i form av et julebord med juletallerken og drikke til. Godt frammøte vitner om at medlemmene setter pris på denne tradisjonen. Måltidet ble som vanlig avsluttet med premieutdeling  for klubbens turneringer, og etterpå var det stor lynturnering.

(16) Som en konklusjon vil styret mene vi igjen kan se tilbake på et meget godt år. Det er flere som bidrar og mange som på sitt område gjør en god jobb. Det sømmer seg ikke for styret å skryte av seg selv i en årsberetning, men formannen som her trykker på tastaturet, vil like vel framheve innsatsen til internettredaktør Heitun og turneringssjef Abrahamsson. Flere, både i og utenfor styret kunne vært nevnt i denne sammenheng. En sjakklubb er hva medlemmene gjør den til, og vi er  hele tiden avhengig av at den enkelte er med og gjør sitt til at 1911 skal fortsette å være en god klubb for alle medlemmer.

Oslo den 3. mars 2006. 

For styret i SK av 1911

Johs. R. Kjeken /s 
(
formann)