Ekstraordinær generalforsamling 26/11 2001


Tid og sted: Kl 18.55 i Ullevål Hageby Seniorsenter. Det var møtt frem 10 medlemmer.


1. Valg av dirigent og referent

Johs R Kjeken ble valgt til dirigent. Torstein Bae ble valgt til referent.


2. Valg

Det var foreslått at Tore Garberg overtok som viseformann etter Harald Furnes, og at Harald Furnes overtok som kasserer etter Tore Garberg. Begge forslag ble enstemmig vedtatt. 


3. Kontingent
Det var foreslått at kontingenten for voksne for 2002 ble hevet til kr 650. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Etter dette takket Johs R Kjeken for frammøtet, og hevet generalforsamlingen kl 1900.Oslo, 27. november 2001


Torstein Bae Is