SCHAKKLUBBEN AV 1911

Styremøte 31/10 2000

 

Fremmøtte: Johs Kjeken (formann), Harald Furnes (viseformann), Odd Gunnar Heitun (kasserer og turneringssjef), Torstein Bae (sekretær), Finn Møller (materialforvalter), Tore Garberg (varamedlem).

Forfall: Ingen.

 

1. Referatsaker

 

1.1 Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen ble tatt til etterretning.

 

1.2 Referat fra forrige styrmøte

Referat fra styremøte 1/12-99 ble godkjent.

 

2. Økonomi

 

2.1 Kontingent 2001

Styret går inn for at kontingenten skal være den samme i 2001 som i 2000.

 

2.2 Dårlige betalere

- Eldin David har gjennom flere år vært svært sent ute med betaling av kontingent, og vil motta en sterk oppfordring om bedring i betalingsvaner.

- Kjell Vidar Andersen purres.

- Kontingent for Morten Henriksen ettergis.

 

3. Post fra krets og forbund

Klubben har mottatt to sendinger av "Forbundspost" fra NSF .

 

4. Klubbens drift

 

4.1 Innrykk av putter

Innrykket av putter fra ungdomsavdelingen har gått uten problemer.

 

4.2 Nyhetsbulletin

Heitun produserer en ny utgave av "Nyhetsbulletin for 1911 " som vil foreligge til julebordet, med resultater og program for våren. 

 

4.3 Premiering

Styret bifalt Heituns forslag om å gå over til glasspremier og å kutte ut bokpremier. Heitun får fullmakt til å ordne med enkelthetene rundt premieringen.

 

4.4 Generalforsamling 2001

Heitun ga uttrykk for at han ønsket å slutte som kasserer, og heller arbeide for klubben i et utvidet sekretærverv og som turneringssjef. Heituns ønske var en følge av den økede arbeidsmengden som følger av at klubben får flere medlemmer. Styret v/Kjeken kontakter Matti Unnli for å undersøke om han er villig til å ta på seg kasserervervet.

 

5. Høstens aktivitet

 

5.1 KM i lvnsiakk

KM i lynsjakk avholdes 11/12. Deltagerantallet avgjør hvorvidt det blir innledende grupper, eller alle i en gruppe

 

5.2 Juleavslutning 

Juleavslutningen avholdes 18/12 etter vanlig mønster, dvs mat fra cateringselskap, premiering og julebordlyn.

 

5.3 Seriesjakken 

1911 stiller med fire lag i Østlandsserien 00-01; to lag i 2.divisjon og to lag i 4.divisjon. Klubben benytter m.a.o. ikke retten til å spille i 3.divisjon.

 

6. Rapport fra iubileumskomiteen - 1911 90 år 

Til jubileumskomiteens forslag fremkom følgende kommentarer:

- Kjeken spør Fred Westerby om han er villig til å være redaktør for et jubileumshefte.

- Bae finner en motstanderklubb for en internettmatch. Spill foregår etter modell av "1911-Fritz".

- Utendørsarrangement på Damplassen ble positivt mottatt, men styret visste ikke hvordan man kunne løse værproblemet.

- Jubileumskomiteen får ansvar for å lage små "happenings" i klubben gjennom jubileumsåret.

- Kjeken sjekker priser på T -skjorter med trykk.

- Hyttetur overlates til det private initiativ.

- 1911 avholder GP-turnering i hurtigsjakk 17/11-00 ( evt. en annen helg hvis dette kolliderer med annen turnering) med betenkningstid 19 minutter + 11 sekunder tillegg pr. trekk. Spillested blir antagelig Korsvoll skole. Heitun søker om terminfesting.

 

7. Program 2001

 

7.1 Klubbmesterskapet

Det er ønskelig med en betenkningstid som gjør det mulig for de yngre å delta, og for de eldre å ha god tid. Heitun fastsetter betenkningstiden.

 

7.2 Color Line

Color Line Hurtigsjakk arrangeres til våren. Møller forhører seg om muligheter for å få billige billetter som de foregående år. Styret diskuterte gruppeinndeling, men ble ikke enige, og var heller ikke sikre på om styret kunne bestemme dette.

 

8. Internett

Styret diskuterte lenge problemer ved hjemmesidene, og Heituns ønske om å ha en redaktørposisjon for hjemmesidene. Det ble i denne omgang ikke gjort noe vedtak, men styret besluttet å komme tilbake til denne saken på styremøte i januar.

 

9. Eventuelt

Dato for generalforsamling ble satt til 19/2 2001.

 

 

Torstein Bae /s