SCHAKKLUBBEN AV 1911

Styremøte  6/2 2001

 

Fremmøtte: Johs Kjeken (formann), Harald Furnes (viseformann), Odd Gunnar Heitun (kasserer), Torstein Bae (sekretær) og Finn Møller (materialforvalter).

Forfall: Tore Garberg (varamedlem).

 

1. Referat forrige styremøte

Referatet ble godkjent. Til punkt 2.2 ble det bemerket at Kjell Vidar Andersens utestående kontingent avskrives.

 

2. Økonomi

 

2.1 Bevilgninger

- Per Gisle Svendsen har blitt bevilget kr 600 til innkjøp av programvare til overføring av partier på internett.

- Klubben har som vanlig dekket kr 1,50 pr. km til bilkjøring til lagkamper utenfor OOS.

 

2.2 Medlemssituasjonen

Heitun meddelte om god kontingentinngang for 2001, selv om det fortsatt er noen som ikke har betalt.

 

3. Post fra krets og forbund

Heitun har mottatt papirer fra forbundet om fornyelse av medlemsskap.

 

4. Klubbens drift

 

4.1 Innrykk av putter

Styret erkjent at det kan bli et problem hvis det blir for mange putter i klubben. Det er ikke sikkert at alle våre voksne medlemmer vil føle seg like vel med dette. Styret drøftet problemstillingen, men kom ikke med konkrete tiltak i denne omgang.

 

4.2 Nyhetsbulletin

Heitun meddelte styret at ny bulletin ville komme til sommeren.

 

5.Generalforsamling 19/2 2001

- Årsberetning skrives av Kjeken.

- Styret gjennomgikk regnskapet, og kom til enighet om et budsjettframlegg til generalforsamlingen.

 

6. Vårens aktivitet

Terminlista for våren foreligger. Den inneholder bla. klubbemesterskap over syv runder.

 

 7. Jubileumsåret - 1911 90 år

 

 7.1 Jubileumshefte

Heftet utgis ca. november. Redaktør er Heitun. Han kontakter de han vil for bidrag.

 

 7.2 Jubileumsturnering

Jubileumsturneringen avholdes 17/11. Styret avklarer det endelige opplegg på e-post senere.

 

8. ColorLine Hurtigsjakk

Turneringen avholdes 15-16/5 etter samme lest som tidligere år. Pga. høyere priser for oss, blir overskuddet antagelig noe mindre i år enn i fjor.

 

9. Internett

Styret gikk inn for å utnevne Heitun til internettredaktør. Hans oppgave vil bli å utvikle og styre sidene i dialog med de andre bidragsyterne.

 

 10. Eventuelt

Det var ingen som hadde noen saker under eventuelt.

 

Oslo 14/2-01

 

Torstein Bae /s sekretær