SCHAKKLUBBEN AV 1911

Styremøte 12/6-01

 

Til stede: Johs. R. Kjeken (formann), Harald Furnes (viseformann), Tore Garberg (kasserer), Odd Gunnar Heitun (turneringssjef), Torstein Bae (sekretær), Finn Møller (materialforvalter).

 

1. Referatsaker. kasserersituasjonen

- Referat fra styremøte 6/2 ble godkjent.

- Referat fra generalforsamlingen ble tatt til etterretning.

- Det tas foreløpig sikte på at Garberg overtar som kasserer fra høsten av. Furnes kan overta vervet hvis det blir nødvendig.

 

2. Økonomi. medlemssituasjonen

- Det har blitt bevilget krans til begravelsen av 1911 s æresmedlem Håkon Opsahl. Kransen vil koste ca. 1100 kr.

- Det er nå 43 medl. i klubben. Putteinnrykket er foreløpig ikke noe problem.

 

 3. Post fra krets og forbund

Klubben har mottatt papirene til NSFs 80. kongress i Kristiansund 8. juli.

 

4. NSFs kongress

Johs R. Kjeken og Torstein Bae representerer 1911 på NSFs kongress.

 

5. Klubbens drift

- Heituns forslag til terminliste for høsten 2001 ble vedtatt med enkelte endringer .

- Nyhetsbulletinen (red. Heitun) deles ut i klubben 18/6.

- Det blir sommeravslutning med pølser og simultan med klubbmesteren.

- ColorLine hurtigsjakk ble arrangert 15-16/5 med 47 deltagere. Det forventes et overskudd på ca. kr. 7000.

- Fra og med høsten 2002 tas det sikte på å arrangere "Haakon Opsahls

minneturnering". Formåltet ble drøftet, men ikke avgjort.

- 1911 er etter initiativ fra Bae kommet med i bydelsguiden for enkelte bydeler, og på disse bydelens nettsider .

 

6. Jubileumsåret

- Styret drøftet forskjellige opplegg for jubileumsturneringen, som spilles 17/11. Bae lager regneark, slik at styret kan se hva de forskjellige varianter med startkontingent og premier gir i resultat.

- Jubileumshefte redigeres av Heitun. Han tar kontakt med evt. bidragsytere. Heftet blir i a5-format.

- Klubben tar sikte på å ha jubileumsmiddag mandag 19/11, en dag klubblokalet er opptatt. Furnes hører med noen steder om hva prisnivået er.

- Bae kontakter Tromsø SK og hører om har interesse av å spille en kamp over nettet.

 

 7. Internett

Heitun tar tak i sidene etter at han har levert fra seg regnskapet, dvs. til høsten.

 

Oslo 13. juni 2001

 

Torstein Bae /s, sekretær