SCHAKKLUBBEN AV 1911

Styremøte 30/10 2001

 

Til stede: Johs R Kjeken (formann), Harald Furnes (viseformann), Odd Gunnar Heitun (turneringssjef), Tore Garberg (kasserer), Torstein Bae (sekretær), Finn Møller (materialforvalter) Forfall: Ingen

 

1 Referatsaker

Referat fra styremøte 12/6-01 ble godkjent.

 

2 Økonomi, bevilgninger

- Det var ikke foretatt noen bevilgninger siden forrige styremøte.

- Det er nå 45 medlemmer i klubben.

- 1911 mottok fra bydel Sogn 10.000 i støtte til jubileumsturneringen 17/11, og 5 000 i støtte til banketten 19/11

- Harald Furnes overtar fullmakt til driftskonto og servicekonto (jfr punkt 3). Han er den eneste som har fullmakt til disse kontiene.

 

 3 Ekstraordinær generalforsamling

- Avholdes 26/11 i klubben.

- Styret foreslår at viseformann Harald Furnes overtar kasserervervet til Tore Garberg, og vice versa.

- Med bakgrunn i at NSF har hevet kontingenten til kr 310 for voksen for 2002, besluttet styret å forslå at den ordinære kontingenten heves til kr 650 i 2002.

 

4 Klubbens drift

- Alt er vel i klubben.

- Nettmatch mot Tromsø var vellykket.

- Juleavslutning blir etter vanlig opplegg. Generalforsamling avholdes 25/2-02.

 

5. Post

Noe post var mottatt fra forbundet.

 

6 Seriesjakken

1911 deltar med fire lag (1. div, 3. div og to lag i 4. div.) Hjemmekamper er 10/11 (6 bord), 2/12 (18 bord), 20/1 (10 bord), 10/2 (6 bord) og 10/3 (12 bord) Vi spiller som vanlig på Kringsjå.

 

7 Jubileumsturnering 17/11 på Korsvoll skole

- Invitasjon er sendt mange på e-post. Bae sender invitasjon pr post til utvalgte klubber og personer. Kjeken og Heitun er turnenngsledere.

- Furnes og Per G Svendsen har ansvaret for data under turneringen.

- 1911 har 24 elektroniske ur, og 1911 U har 20 slike ur Det betyr at vi antagelig ikke trenger låne noe.

- Det settes i stand til turneringen fredag 16/11.

 

8 Jubileumsbankett 19/11

Avholdes i det norske medisinske selskap i Drammensvn 44. To retter m/drikke, kuvertpris til medlemmer 300,- (etter bruk av støtte fra bydel Sogn). NSFs president og generalsekretær inviteres.

 

9. Jubileumsbulletin

Heitun er redaktør. Bulletinen planlegges klar til julebordet.

 

 10. Internett

- Furnes viste frem et layoutforslag med "frames". Han ble oppfordret til å jobbe videre med dette - Heitun ble oppfordret til å jobbe med klubbsidene.

 

11 ColorLine Hurtigsjakk

Furnes/Hagen kontaker ColorLine over jul. De spør også CL om de kan tenke scg å sponse en 5­-årsplakett e. l. til de som har deltatt alle år.

 

12 Haakon Opsahls minneturnering

Styret kommer tilbake til dette på neste styremøte, da man har erfaringer fra jubileumsturneringen.

 

13 Eventuelt

- Bae nevnte at det kunne være aktuelt for klubben å skaffe seg et medlemskap i ICC

(www.chessclub.com) når vi nå har internettoppkobling på klubbkveldene Styret kommer tilbake til saken.

 

Oslo 31. oktober 2001

 

Torstein Bae /s referent