SCHAKKLUBBEN AV 1911

Styremøte 20/2 2003
Referat

 

Tid og sted: 20. februar 2003 kl. 19.30 hos Johs Kjeken, Maries gt 9 B.

 

Til stede: Johs Kjeken (JRK, formann), Harald Furnes (HF, kasserer), Odd Gunnar Heitun (OGH, turneringssjef) og Torstein Bae (TB, sekretær).

 

1. Referatsaker

Referat fra styremøte 30/10-01 ble godkjent.

 

2. Økonomi, bevilgninger

- Kontingent på 150,-, som vi ikke vet hvem som skylder, føres som tap.

- Kontingent på kr 650 som A. Fagerhus skylder føres som tap.

- Per G Svendsen får kjøregodtgjørelse på kr 1,50 pr km for kjøring tillagkamp mot Kongsvinger. 240 km x 1,5 = 360kr.

 

3. Generalforsamling 24/2-03

- Forslag til årsberetning fra JRK var OK.

- Regnskap og budsjett fra HF var OK.

- Styret foreslår ny kontingent for student 26-30 år på kr 500. Ellers foreslås samme kontingentsom for 2003.

 

4. Klubbens drift

Klubbens drift ble drøftet kort.

 

5. Post fra krets og forbund

Noe post er mottatt. JRK orienterte kort.

 

6. Seriesjakken

- 1911 deltar med tre lag i seriesjakken 02-03.

- Vi tar sikte på å delta med ett lag i den åpne gruppen ved NM-finalen, som spilles i månedsskiftet mai/juni. T8 kontakter medlemmene ang spill på vårt lag.

 

7. Internett

- 1911 skaffer eget domene, fortrinnsvis sk1911.org. OGH følger opp saken.

- OGH ble utnevnt til redaktør for 1911s hjemmesider. Styret vil vurdere om det bør fremmes forslag til generalforsamlingen i 2004 om at internettredaktøren har fast plass i styret. Det neste styret følger opp denne saken.

 

8. ColorLine Hurtigsjakk 2003

JRK kontakter GL ang passende dato, fortrinnsvis midten av mai, og pris.

 

9. Haakon Opsahls minneturnering 2005.

Styret drøftet planene om en minneturnering i 2005 i forbindelse med 100-årsjubileet for Haakon Opsahls fødsel. Formannen tenkte på en lukket stormesterturnering. Styret drøftet finansiering. Det neste styret kommer tilbake til saken.

 

10. Eventuelt

Det var ingen som ønsket å ta opp noen saker under dette punkt.

 

Møtet ble hevet kl 21.45.

 

Oslo, 20. februar 2003

 

Torstein Bae /s sekretær