SCHAKKLUBBEN AV 1911

STYREMØTE 16/6 2004

Referat

 

Tid og sted: 16. juni 2004 kl. 19.30 hos Finn Møller, Langmyrvn 26.

 

Tilstede: Johs R Kjeken (JRK, formann), Harald Furnes (HF, kasserer), Roaul Abrahamsson (RA, turneringssjef), Odd Gunnar Heitun (OGH, internettredaktør) og Torstein Bae (TB, viseformann).

 

1. Referatsaker

- Referat fra styremøte 11/6-03 ble godkjent.

- Referat fra generalforsamlingen 2004 ble tatt til etterretning.

 

2. Økonomi, bevilgninger

- Styret har pr e-post (i mai) bevilget kr 4950 til deltagelse i NM-finalen for lag i Trondheim. Det var ikke budsjettert med utgiften.

- Kasseren meddelte at den ikke budsjetterte utgiften til NM-finalen ble dekket inn av større overskudd enn budsjettert på Color Line. Det var ellers ingen betydelige avvik fra budsjettet.

 

3. Vårens aktivitet

- Aktiviteten i klubben har gått som forventet, men styret hadde gjerne sett at flere av klubbens medlemmer deltok.

- Color Line Hurtigsjakk hadde rekorddeltakelse med 89 deltakere. Overskuddet blir på omtrent kr 11.000. Det utartet litt med alkoholbruken fra enkelte deltakere, men dette førte ikke til alvorlige problemer. Styret ber arrangementskomiteen vurdere å forby alkohol i spillelokalet.

- 1911 ved TB og Per Gisle Svendsen deltok på bydelsdager i Nordre Aker med stort brett lørdag 3. juni.

 

4. (Saken offentliggjøres ikke, s p. 8)

 

5. Høstens aktivitet

- Styret drøftet terminlisten. Roaul justerer forslaget, og sender det til OGH.

- OGH orienterte om arbeidet med bulletinen, som vil være klar noe tid etter NM.

 

6. NSFs kongress 2003

- JRK og OGH er delegater til kongressen, eventuelt også Alf Vederhus eller Olav Grande hvis disse har mulighet.

- Styret drøftet forslagene til NSFs kongress i Molde i juli. Delegatene bli stilt fritt til å stemme som de finner best.

 

7. Årsmøte i Oslo og Omegn Sjakkrets 21. juni

- Styret vedtok å stemme mot forslag om å oppløse kretsen.

- JRK informerte om at OGH innstilles til turneringsleder i kretsen.

- JRK, OGH og TB er delegater til årsmøtet.

 

7. Det åpne NM i hurtigsjakk 8. - 9. januar 2005 - Haakon Opsahls minneturnering

1911 skal arrangere det åpne NM i hurtigsjakk 2005. Spillested blir Korsvoll skole. Styret vedtok at det spilles 11 runder. Forøvrig ble diverse sider ved arrangementet drøftet. TB skriver invitasjon, og kontakter Lars Erik Hagen vedrørende annonseinntekter for programhefte. OGH er ansvarlig for programhefte. HF setter opp budsjett. JRK og OGH blir turneringsledere. RA kontaker Ari Ziegler om premier.

 

8. Eventuelt

- RA nevnte at det hadde vært avholdt kulturdager på Damplassen, og at 1911 kunne få mye ut av å være representert der neste år.

- 1911U har fått org.nummer, hvilket gjør det mulig å få et .no-domene. OGH jobber videre med saken.

- Styret vedtok å offentliggjøre dette referat på våre hjemmesider. Punkt fire unntas offentlighet.

 

Møtet ble hevet kl 22.45.

 

Oslo, 17. juni 2004

 

Torstein Bae /s

viseformann/referent