Styremøte i SK av 1911

 

Sted: Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplassen

Tid: Mandag 20. desember 2004 kl 23.30

 

Tilstede: Johs Kjeken (formann), Harald Furnes (kasserer), Roaul Abrahamsson (turneringssjef), Odd Gunnar Heitun (nettredaktør), Torstein Bae (viseformann).

Ikke tilstede: Finn Møller (materialforvalter), Henrik Gaudernack (varamedlem).

 

1. Det åpne NM i hurtigsjakk - Haakon Opsahls minneturnering

Spilles på Korsvoll skole 8. og 9. januar 2005.

- Vi bruker gymnastikksalene.

- Roaul kjøper inn noe beskyttende å legge på gulvet.

- Odd Gunnar lager programhefte. Torstein kommenter parti av Haakon til bruk i heftet.

- Odd Gunnar lager invitasjon til utdeling i Drammen. Torstein står for distribusjon.

- Roaul står for skilting til lokalet.

- Torstein kontakter Øyvind Bentsen vedr. live overføring av partier på internett.

- Johs kontakter skolen vedr. dopapir og tørkepapir.

 

2. Kontingent

Styret snakket kort om kontingenten, uten at det ble fattet vedtak.

 

3. Oppmøte turneringer

Styret snakket kort om oppmøte i turneringer, og problemet med at unge medlemmer trekker seg fra turneringer. Saken tas opp på neste møte.

 

4. Neste møte

Johs innkaller til neste møte i januar.

 

 

Oslo, 19. januar 2005

 

Torstein Bae /s

referent