Referat fra styremøte 20. juni 2005.

 

Sted: hos Finn Møller, Langmyrvn 26.

 

Tilstede: Johs Kjeken (formann), Harald Furnes (kasserer), Roaul Abrahamsson (turneringssjef), Odd Gunnar Heitun (nettredaktør), Torstein Bae (nestformann), Finn Møller (materialforvalter).

 

1. Referatsaker

- Referat fra styremøte 20.12.2004 ble godkjent.

- Referat fra generalforsamlingen 2005 ble tatt til etterretning.

 

2. Økonomi, bevilgninger

- ColorLine hurtigsjakk ga ca. 4-5000 kr. i overskudd. 4 deltakere, som det var betalt plass på båten for, møtte ikke opp og betalte ikke. Kassereren anbefalte at tvilsomme deltakere dobbelsjekkes neste år.

- Åpent NM i hurtigsjakk ga et lite oerskudd.

- Medlemmer: SK 1911 er nå landets 3. største sjakklubb (etter OSS og Nordstrand).

- Ny kasserer: Harald Furnes flytter til Italia i september. Det må velges en varakasserer for resten av året. Odd Gunnar (medlem av valgkomiteen) tar kontakt med aktuelle kandidater.

 

3. Nedsettelse av utvalg

- Nedsettelse av turneringsutvalg: Dette skal være en fast gruppe, ledet av turneringsssjefen, som skal bistå turneringssjefen, dele på oppgaver og ansvar i forbindelse med arrangement av turneringer i klubben, og lede turneringer. Roaul hadde ikke forslag på navn, og kommer tilbake til dette senere.

- Nedsettelse av redaksjonsutvalg: Dette skal være en fast gruppe, ledet av nettredaktøren, som skal dele på oppgaver og ansvar i forbindelse med klubbens nettsider og annen informasjon. Anders Sørjordet (nyheter og revisjon) og Helge Fjellestad (partier) er allerede i funksjon og oppnevnes. Odd Gunnar foreslår andre medlemmer senere.

- Nettadresse: Klubben har nå kjøpt domenet sk1911.no. Hele nettstedet legges over på det domenet en dato i august. Denne datoen offentliggjøres i Bulletinen. SK 1911 og SK 1911U deler på utgiftene til domenet.

 

4. Vårens aktiviteter

- Det er nå mange medlemmer i klubben, og stor deltakelse på klubbkveldene. Klubbmesterskapet har vært litt skjemmet av flere WO-tap. I forbindelse med høstturneringen vil turneringsreglementets bestemmelser om oppmøte og melding om fravær bli presisert.

- Det er en viss fare for at klubben vokser seg ut av det nåværende spillelokalet, men foreløpig holder det, og det har en utmerket plassering og mange gode kvaliteter.

- Førstelaget har deltatt på NM for lag, og gjort en utmerket innsats.

- Victor Hansen, Øyvind Bentsen og Roaul Abrahamsson deltok på forbundsdommerkurs i februar. De som på det tidspunkt var hovedmedlemmer i klubben (Roaul) får dekket kursavgiften.

 

5. Høstens aktiviteter

- Terminlista for høsten er behandlet av styret på epost og er allerede lagt ut på nettet.

- Bulletinen: Nesten alle i klubben har nå tilknytning til internett, som dermed er den viktigste informasjonskanalen. Det var på generalforsamlingen delte meninger om bulletinens framtid, men bl.a. et ønske om terminliste på papir. Dessuten kan bulletinen brukes til å gi alle medlemmene oppdatert medlemsliste med adresser, epost og tlf, noe som ikke kan legges ut på nettet. Bulletinen blir derfor utgitt enda en stund. Turneringsresultater blir ikke lenger trykket i bulletinen, men det blir litt redaksjonelt stoff. Denne gangen bl.a. om vår unge klubbmester og om ny nettadresse.

- Seriesjakk: Vi har 4 lag. Andre som ønsker å spille seriesjakk og delta, evt. danne lag, kan gjøre det. Bulletinen vil inneholde noe om seriesjakken.

 

6. NSFs kongress i Sandnes

- Formannen, nestformannen og turneringssjefen er delegater til NSFs kongress i Sandnes i juli.

- Styret drøftet forslagene til kongress i Molde i juli. Delegatene ble stilt fritt til å stemme som de finner best, men styret sluttet seg til sentralstyrets innstillinger på alle punkter.

 

7. Det åpne OM i hurtigsjakk 24.09.2005, NVGP

    Det åpne OM i lynsjakk 24.09.2005, NVGP

- En rekke detaljer vedr. arrangementet, budsjett, invitasjon m.v. ble drøftet og vedtatt. Invitasjonen vil inneholde disse detaljene, etter at de er drøftet videre av styret på epost. Begge turneringene går på Haraldsheim, som også tilbyr overnattingsmuligheter og kantine. Odd Gunnar er ansvarlig turneringsleder. Klubbens øvrige dommere, unntatt Johs og Victor, deltar i turneringsledelsen. Torstein er sentral i det praktiske arrangementet, og mange andre av klubbens medlemmer blir bedt om å bistå i forbindelse med arrangementet av turneringene. OM i hurtigsjakk går over 6 runder med 25 minutter betenkningstid. Det er nå Elo-beregning av visse hurtigsjakkturneringer, bl.a. denne. OM i lynsjakk går etter "Føresdal-prinsippet", med grupper på 6 og 6 til alle har spilt 25 runder.

 

8. Eventuelt

- Kretsdommerkurs i Oslo 20.-21.8.2005. Johannes L. Kvisla deltar.

  

 

Oslo, 20. juni 2005

 

Odd Gunnar Heitun

referent