"Schakklubben av 1911"

Årsberetning for

for året 2000.

 

Generalforsamlingen ble avholdt den 14. februar 2000 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby Eldresenter. Følgende styre ble gjenvalgt: Johs. R. Kjeken (formann), Harald Furnes (visefor­mann), Odd Gunnar Heitun (kasserer), Torstein Bae (sek­retær), Finn Møller (materialforvalter) og Tore Garberg (varamedlem). Matti Unnli ble gjenvalgt til å revidere klubbens regnskap med Alf Vederhus som vararevisor.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent. 

 

I forbindelse med klubbens 90-års jubileum i 2001 ble det nedsatt en komite til å komme med forslag til hvordan jubileet skal markeres. Denne bestod av Harald Furnes (leder), Bjørn Salvesen, Tore Garberg, Roaul Abrahamsson og Henrik G. Arnesen. Komiteen har lagt fram et omfattende notat som ble drøftet av styret i møte den 31. oktober, og resultatet av dette vil en forhåpentligvis merke i løpet av jubileumsåret. Klubbens jubileumsturnering, hurtigsjakk med 19 minutters betenkningstid pluss 11 sekunder pr. trekk, er terminfestet til den 17/11.

 

Heitun ble av styret senere gjenutnevnt som klubbens turneringssjef for perioden.

Det er avholdt ett styremøte i perioden, og som vanlig har spørsmål angående den daglige drift blitt avgjort gjennom uformelle samtaler på klubb­kveldene og via e-post.

 

Klubben hadde ved årets utgang 46 medlemmer, en økning med 12 i forhold til året før. Fra vår ungdomsavdeling har vi rekruttert flere yngre medlemmer, og vi har med betenkningstid og avbruddstidspukt med hell forsøkt å legge forholdene til rette slik at de kan delta i klubbens turneringer. Dette synes å ha gått bra, men trolig finnes det en smertegrense for hvor mange putter vi kan ha med uten at klubbmiljøet kanskje blir noe annet enn det mange av våre voksne medlemmer forventer. Dette er en utfordring vi i samarbeid med ungdoms­avdelinga må ta på alvor.

 

Klubbmesterskapet ble spilt i løpet av vårhalvåret, Torstein Bae ble klubbmester og dermed vinner av "Haakon Opsahls pokal" for fjerde år på rad. I løpet av høsten ble høst­turneringen avviklet. Klubbmesterskapet i lynsjakk ble avholdt den 11. desember også med Torstein Bae som vinner, og samme vant Kvartermesterskapet den 30/10.

Lyn- og hurtigsjakkcup, en sammenlagtturnering for samtlige "offisielle" lyn- og hurtigsjakk­turneringer i klubben, ble også vunnet av Torstein Bae. Gledelig var det også at resultat­listen bestod av i alt 32 navn, noe som viser at aktiviteten er god. Resultater fra de viktig­ste av klubbens turneringer er følger på neste side.

 

I Østlandsserien sesongen 1999-00 deltok klubben med to lag i 2. divisjon og ett lag i 4. divisjon.

"1911 I" var igjen med i opprykkskampen men kom på 2. plass. Nyopprykkede "1911 II" greide målsettingen med å  beholde plassen i 2. divisjon, og  "1911 III" vant sin avdeling 4. divisjon med opprykk som resultat.

 

Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året (vår+høst) 2000 vunnet av Torstein Bae. En meget respektabel prestasjon tatt i betraktning av at han spiller på 1. bord.

 

Flere av våre medlemmer har hatt gode resultater i turneringer utenfor klubben, og årets prestasjon er selvsagt Torstein Baes seier i "Det åpne NM" på Gausdal i april.

For første gang på så lenge at vi ikke kan si det sikkert, hadde klubben en representant i øverste klasse i Landsturneringen. Det var naturligvis Torstein Bae som av Norges Sjakkforbund ble funnet kvalifisert til Eliteklassen, og han kvitterte med 4 poeng og en hederlig 12. plass.

 

Når det gjelder våre yngre spillere viser vi til årsberetningen til vår selvstendige ungdoms­avdeling, men to ting må omtales her. Johannes Kvisla representrte Norge i 10-års klassen i Nordisk mesterskap for ungdom i Finland i februar og kom på 7. plass med 3 poeng av 6 mulige. Jo Vederhus ble av USF tatt ut til å representere Norge i klasse U14 i EM for ungdom i Hellas og scoret 3 poeng.

 

Klubben har i perioden gått over til elektroniske sjakkur. Disse er innkjøpt i samarbeid med ungdomsavdelingen som dermed har overtatt eiendomsretten til våre mekaniske ur, men "1911" er den formelle eier av 23 elektroniske ur, hvorav 2 er vunnet som premie i serie­sjakken.

 

Klubben etablerte seg som en pioner i norsk klubbsammenheng da partiet Svendsen-Bae i høstturneringen gikk direkte på internett den 15/11-2000. Ekperimentet må sies å være vellykket, særlig for Svendsen som vant, kanskje noe ufortjent. 1911 har bidratt med innkjøp av programvare til denne funksjonen.

Høsten 2000 satte Per Gisle Svendsen i gang et parti mellom PC-programmet Fritz og klubbens spillere som stemmer på sitt trekk via e-post. Partiet pågår fortsatt, og stillingen sunes kritisk for klubben.

 

Analysekveldene under ledelse av Tor Arne Hauge, som igjen fortjener stor takk, har fortsatt i perioden. 

 

Klubbens hjemmesider på internett synes å fungere godt, og det må gis honnør til Tore Garberg som har lagt ned et omfattenede arbeide med disse. Også Harald Furnes og Per Gisle Svendsen har bidratt, og turneringssjef Odd Gunnar Heitun har redigert sine sider med resultater og terminliste for klubben. Så langt har dette vært basert på enkeltmedlemmers eget prisverdige initiativ, men styret tror tiden nå er inne til å formalisere ansvaret for sidene ved å utnevne en redaktør med basis i styret.

 

Den 9-10. mai arrangerte klubben for tredje år på rad "ColorLine hurtigsjakk" ombord på danskebåten Oslo-Hirtshals. Det var 42 deltakere og arrangementet ga et pent overskudd. Også i år takker vi Lars Erik Hagen og Harald Furnes som er entreprenørene bak tiltaket. Formannen skjøttet også denne gang jobben som turnerings­leder.

 

Kasserer og turneringssjef Odd Gunnar Heitun har to ganger i løpet av perioden gitt ut en "Nyhetsbulletin for 1911" som blant annet inneholder terminliste for kommende halvår, resultater fra klubbens turneringer, nyheter og annet "småstoff" til glede for medlemmene. Det øvrige styre vil gi ros for dette initiativet.

 

Regnskapet viser også i år et pent overskudd takket være inntektene fra ColorLine-turneringen og egenkapitalen er øket til litt over 22.000 kroner. Økonomien, innen våre beskjedne rammer, er derfor god. Men styret er fullt klar over at klubbens drift isolert sett går med underskudd, da medlemskontingent og start­avgifter ikke dekker alle våre utgifter.

Forøvrig vises det til regnskapet.

 

Den 18. desember hadde vi tradisjonen tro årsavslutning i form av et julebord med juletallerken og drikke til. Godt frammøte vitner om at medlemmene setter pris på denne tradisjonen. Måltidet ble avsluttet med premieutdeling der bl.a. klubbmester Torstein Bae ble overrakt Haakon Opsahls pokal. Og etterpå var det stor lynturnering.

 

Som en konklusjon vil styret mene vi kan se tilbake på en god periode. Det er mange som bidrar og mange som på sitt område gjør en god jobb. Og i en frivillig organisasjon som vår er vi hele tiden avhengig av at den enkelte er med og yter sitt, og det viktigste i en sjakklubb er at medlemmene møter fram i klubben.

 

 

Oslo den 12. februar 2001.

 

For styret i SK av 1911

 

Johs. R. Kjeken /s

formann