Schakklubben av 1911

1911 - 90 år - 2001

Årsberetning for året 2001.

Generalforsamlingen ble avholdt den 19. februar 2001 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby

Seniorsenter. Følgende styre ble valgt: Johs. R. Kjeken (formann), Harald Furnes (viseformann), Tore Garberg (kasserer), Odd Gunnar Heitun (turneringssjef), Torstein Bae (sekretær), Finn Møller (materialforvalter). Matti Unnli ble gjenvalgt til å revidere klubbens regnskap med Fred Westerby som vararevisor. Det ble også valgt en valgkomite med Roaul Abrahamsson som leder og Per Gisle Svendsen og Lars Erik Hagen som medlemmer.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent.

På ekstraordinær 26. november ble det vedtatt at Harald Furnes overtar som kasserer og Tore Garberg som viseformann.

Det er avholdt tre styremøter i perioden, og som vanlig har spørsmål angående den daglige drift

blitt avgjort gjennom uformelle samtaler på klubbkveldene og via e-post.

Klubben hadde ved årets utgang 46 medlemmer, det samme som året før.


Like før pinse mottok vi melding om at vårt æresmedlem Haakon Opsahl var avgått ved døden, 95 år gammel. Haakon ble medlem i SK av 1911 i 1922. Han emigrerte til Canada i 1929, deltok på canadiske laget i sjakkolympiaden i Buenos Aires i 1939, ble rekruttert til den canadiske armeen og gikk i land i Normandie den 25. juli 1944 som soldat i «The Algonquin Regiment». Etter krigen kom han tilbake til Norge og SK av 1911. Han spilte for det norske laget i sjakkolympiaden i Dubrovnik i 1950. Haakon Opsahl deltok i NMs høyeste klasse er rekke ganger både før og etter utenlandsoppholdet, og sin beste plassering fikk han i i 1927 med den delt 3/4 plass. Han er så langt utvilsomt klubbens fremste spiller. Men ved siden av å være en meget sterk spiller må det også nevnes at han var et stort og generøst menneske, og at han også deltok i styre og stell, således var han formann i klubben en rekke år. Vi lyser fred over Haakon Opsahls minne.


NSFs kongress i Kristiansund i juli var klubben representert av Torstein Bae og Johs R. Kjeken. Torstein Bae ble innvalgt som medlem og Roaul Abrahamsson som varamedlem i NSFs sentralstyre. Kjeken er formann i NSFs reglementsutvalg.

På Oslo og Omegn sjakkrets’ ting var klubben representert av Odd Gunnar Heitun.

Klubbmesterskapet for 2001 ble som vanlig spilt i løpet av vårhalvåret, Torstein Bae ble klubbmester og dermed vinner av "Haakon Opsahls pokal" for femte år på rad. Torstein gikk også til topps i høstturneringen og i klubbmesterskapet i lynsjakk, mens Fred Westerby ble klubbmester i hurtigsjakk, og Roaul Abrahamsson seiret i Lyn- og hurtigsjakkcupen, en sammenlagtturnering for samtlige "offisielle" lyn- og hurtigsjakkturneringer i klubben. Resultatlisten for sistnevnte inneholdt gledelig nok hele 44 navn. Resultater fra de viktigste av klubbens turneringer er vedlagt årsberetningen.

I Østlandsserien sesongen 2000-01 deltok klubben med to lag i 2. divisjon, ett lag i 3. divisjon og ett lag i 4. divisjon. For fjerde gang siden seriesjakken startet for vel 20 år siden greide førstelaget å vinne sin avdeling og rykke opp i 1. divisjon. Det gjenstår å se om vi denne gang greier å overleve mer en en sesong blant de store. Andrelaget ble nr. 7 og rykket ned, tredjelaget kom på 6. plass og fjerdelaget havnet i det slagne felt.

Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året (vår+høst) 2001 igjen vunnet av Torstein Bae.

Flere av våre medlemmer har hatt gode resultater i turneringer utenfor klubben, og årets prestasjon er selvsagt Torstein Baes 3. plass Landsturneringens eliteklasse i Kristiansund i juli med en score som ga ham hans første inntegning i IM-tittelen. Av øvrige resultater i NM må det nevnes at Tor Garberg ble nr. 9 i kl. 1, i Lilleputt tok Aleksander Omtvedt, Eirik Garnås og Håvard Vederhus henholdsvis 4., 5. og 9. plass, i Miniputt tok Kai Inge Esbensen, Johannes Kvisla og Endre Larsplass henholdsvis 2., 3. og 7. plass. I tillegg var det hederlig innsats av flere spillere i de to yngste klassene.

Torstein Bae vant Oslomesterskapet i lynsjakk.

Analysekveldene har fortsatt under ledelse av Tor Arne Hauge, som igjen fortjener stor takk, men da han for tiden ofte oppholder seg i utlandet har også andre måtte trå til.

Klubbens hjemmesider på internett er fortsatt oppegående men har vært gjenstand for en del diskusjon i styret. Særlig er vi stolte av den utfyllende og hurtige oppdatering av aktiviteten i klubben som turneringssjef Heitun står for. Vanligvis er resultater fra klubbkveldene på nett før midnatt.

Den 15. til 16. mai arrangerte klubben for fjerde år på rad "ColorLine hurtigsjakk" ombord på danskebåten Oslo-Hirtshals. Det var 47 deltakere og arrangementet ga et pent overskudd. Også i

år takker vi Lars Erik Hagen og Harald Furnes som er entreprenørene bak tiltaket. Formannen

skjøttet også denne gang jobben som turneringsleder.

Kasserer og turneringssjef Odd Gunnar Heitun har to ganger i løpet av perioden redigert og produsert "Nyhetsbulletin for 1911" som blant annet inneholder terminliste for kommende halvår,

resultater fra klubbens turneringer, nyheter og annet stoff til glede for medlemmene. Nr 2 av årets bulletin kom i en utvidet utgave og var omdøpt til «Jubileumsbulletin», noe som bringer denne beretning over på markeringen av klubbens 90-års jubileum.

Særlig høsthalvåret har stått i jubileumsfeiringens tegn. Den første konkrete markering kom mandag 15. oktober med en lagkamp mot Tromsø Sjakklubb over internett. Det ble spilt ett parti der trekkene ble avgitt etter diskusjoner og noen ganger avstemninger. Vår klubb gikk seirende ut av kampen, og for en gangs skyld finner vi det på sin plass å gjengi et sjakkparti i årsberetningen.

Schakklubben av 1911 - Tromsø Sjakklubb: 1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 Sc6 6.Sf3 0-0 7.Lg5 h6 8.h4!? Lxc5 9.e3 a6 10.g4 Lb4 11.Th3 b5 12.Lxf6 gxf6 13.g5! bxc4 14.gxh6 Kh8 15.0-0-0 Da5 16.Lxc4 d5 17.Lb3 Lb7 18.Txd5! exd5 19.Df5 Lxc3 20 Lc2! og Tromsø takket for partiet og gratulerte med jubileet.

Den store eksterne markeringa av jubileet fant sted på Korsvoll skole den 17. november med arrangement av «SK av 1911s Jubileumsturnering», hurtigsjakk tellende i Norges Grand Prix med den spesielle betenkningstiden 19 minutter + 11 sekunder pr. trekk for hver spiller (noen ønsket kanskje at klubben skulle vært stiftet i 1959). Med formannen og turneringssjefen som turneringsledere, og med velvillig innsats fra hele styret og enda flere til, er vi ubeskjedne nok til å fastslå at turneringen ble vellykket. Den samlet 92 deltakere og ble vunnet av Bjarte Leer Salvesen, SOSS foran GMene Einar Gausel, OSS og Rune Djurhuus, ASKO. I gruppe B ble Fred Westerby, 1911 nr. 3 og gruppe C ble vunnet av Alexander Anker Sørensen, 1911.

Den store interne markeringa av jubleet fant sted i «Det norske medicinske Selskaps lokaler» den 19/11 kl. 19.11 med en flott jubileumsbankett. Denne var også åpen for tidligere medlemmer, og NSFs president og generalsekretær var invitert og beæret oss med sitt nærvær. Etter aperitiff, hovedrett urtemarinerte lam, dessert lune bjørnebær, og kaffe avec, flere taler, deklamasjon, mottak av sjakkur i gave fra NSF og sjakkbok fra generalsekretæren, ble en vellykket kveld avsluttet med lynturnering der 22 av de 29 frammøtte deltok, og som NSFs generalsekretær IM Bjarke Christensen vant.

Både jubileumsturneringen og banketten mottok økonomisk støtte fra Bydel Sogn med henholdsvis kr. 10.000 og kr. 5.000.

Regnskapet viser også i år et pent overskudd takket være inntektene fra ColorLine-turneringen

og egenkapitalen er øket til litt over 27.000 kroner. Økonomien, innen våre beskjedne rammer, er derfor god. Men styret er fullt klar over at klubbens drift isolert sett går med underskudd, da medlemskontingent og startavgifter ikke dekker alle våre utgifter. Både kontingenten til Norges Sjakkforbund og lokalleien vil gå opp fra år 2002. Forøvrig vises det til regnskapet.

Den 17. desember hadde vi tradisjonen tro årsavslutning i form av et julebord med juletallerken og drikke til. Godt frammøte vitner om at medlemmene setter pris på denne tradisjonen. Måltidet ble avsluttet med premieutdeling der bl.a. klubbmester Torstein Bae ble overrakt Haakon Opsahls pokal. De som hadde bidratt til arrangementet av den vellykkede jubileumsturneringen ble hedret med tildeling av en jubileumsstatuett. Turneringssjef Odd Gunnar Heitun ble overrakt «The Chess Organisers Handbook», en gave fra klubben som en takk for hans store innsats som administrator av klubbens sjakklige aktiviteter. Og etterpå var det stor lynturnering.

Som en konklusjon vil styret mene vi kan se tilbake på et godt år. Det er mange som bidrar og mange som på sitt område gjør en god jobb. Og i en frivillig organisasjon som vår er vi hele tiden avhengig av at den enkelte er med og yter sitt, og det viktigste i en sjakklubb er at medlemmene møter fram i klubben. Vi vil avslutte denne beretning med to forhold som styret har drøftet og som hører framtida til. Vårt avdøde æresmedlem Haakon Opsahl bør innen ikke for lang tid hedres med en minneturnering. Klubben må ta til etterretning at vi nå har en IM-kandidat blant våre medlemmer.

Oslo den 4. februar 2002.

For styret i SK av 1911

Johs. R. Kjeken /s

formann