Schakklubben av 1911

Årsberetning for året 2006.

 

(1) Generalforsamlingen ble avholdt den 6. mars 2006 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby Seniorsenter. Følgende styre ble valgt: Johs. R. Kjeken (formann), Magnar Nikolaisen (kasserer),  Torstein Bae (viseformann), Odd Gunnar Heitun (internettredaktør), Finn  Møller (materialforvalter) og Torbjørn R Hansen (varamedlem). Styret fikk fullmakt til å supplere seg med turneringssjef.

Fred Westerby ble valgt til å revidere klubbens regnskap med Anders Sørjordet som vararevisor.

Til valgkomite ble valgt Kjeken og Bae.

 

(2) Årsberetningen for 2005 ble godkjent.

Revisor Westerby fant ikke å kunne anbefale generalforsamlingen å godkjenne regnskapet, da det var enkelte uklarheter. Generalforsamlingen vedtok å nedsette en gruppe, bestående av Heitun, Westerby, Magnar Nikolaisen og Anders Sørjordet, som ser på regnskapet og fremlegger nytt regnskap for 2005 for en ekstraordinær generalforsamling. Denne ble holdt den 11. september, og regnskapet, med tall som i det vesentlige var de samme som ble lagt fram for den ordinære generalforsamlingen, ble godkjent.

 

 (3) Det er avholdt ett styremøte i perioden, og som vanlig har spørsmål angående den daglige drift blitt avgjort gjennom uformelle samtaler på klubbkveldene og via e-post.

Odd Gunnar Heitun meldte seg ut av klubben senhøstes 2006, og Helge Fjellestad ble konstituert som internettredaktør fram til neste årsmøte.

Informasjonen på klubbens nettsider (sk1911.no) har fungert godt. Fjellestad  har fortsatt med innlegging av partier.  Anders Sørjordet har tatt seg av nyheter og Ole Espen Rakkestad har også vært med i internettutvalget.

 

(4) Klubben hadde ved årets utgang 86 hovedmedlemmer, en økning med 8 i forhold til året før. I tillegg hadde vi to bimedlemmer.  En del av økningen kommer av at flere av de mest aktive i ”SK av 1911s Ungdom” også er blitt medlemmer i 1911, altså en naturlig rekruttering, men det dukker også jevnlig opp nye medlemmer, og som oftest har disse funnet oss gjennom klubbens nettsider.

 

(5) Da en ikke har funnet noen som har vært villig til å ta vervet som turneringssjef, er ledelse av klubbkveldene blitt ivaretatt av Heitun og Kjeken fra styret, samt av Roaul Abrahamsson.

At aktiviteten på klubbkveldene blir avviklet på en ryddig og korrekt måte er svært viktig. En må også være klar over at økende medlemstall og dermed større deltakelse i klubbens turneringer, medfører mer arbeid. Det er derfor viktig at alle som møter på klubbkveldene tar sin del når det gjelder bortrydding av materiell og at de bidrar til å sørge for at lokalene befinner seg i samme forfatning når de forlates som de var da vi kom.

 

(6) Vi forsøkte høsten med et nytt tilbud: Sjakkundervisning for voksne. Torbjørn R. Hansen stod for opplegget, og en trofast skare sluttet opp om opplegget som vi mener var vellykket nok til å bli gjentatt i 2007.

 

(7) Frode Olav Olsen Urkedal forsvarte klubbmestertittelen i 2006 og ble dermed igjen vinner av "Haakon Opsahls pokal".  Klasse A hadde 8 deltakere. Klasse B hadde 20 deltakere og ble vunnet av Mojtaba Ershadi.  Resultatene er vedlagt.

Høstturneringens kl. A hadde 8 deltakere og ble vunnet av Øivind Bentsen, og samme deltakertall hadde klasse B som ble vunnet av Rune-Vidar Bråthen. Resultater er vedlagt.

Tor Arne Hauge ble klubbmester i hurtigsjakk, Torstein Bae ble klubbmester i lynsjakk og Roaul Abrahamsson ble suveren vinner av  lyn- og hurtigsjakkcupen, sammenlagtturneringen for samtlige "offisielle" lyn- og hurtigsjakk-turneringer i klubben gjennom året. Komplette resultatlister er å finne på klubbens internettsider.

 

(8) I Østlandsserien sesongen 2005-06 deltok klubben med fire lag. "1911-1"  vant 2. div. avdelig B, men på grunn av omlegging av seriesystemet kvalifiserte ikke dette til opprykk. "1911-2" vant  i 3. div. avd. B, "1911-3" kom på 4. plass i 4B og  ”1911-4” kom på 3. plass i 4A. 

I åpen klasse i  NM-lag finalen som vi arrangerte kom 1911s 1-lag vi på 2. plass, og rettferdig nok var klubben da berettiget til å ha et lag i øverste divisjon, Telioserien, i sesongen 2006-07.

Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året (vår+høst) 2006 vunnet av Frode Urkedal.

 

(9) Stadig flere av våre medlemmer har vært å finne på resultatlister i turneringer utenfor klubben, noe som det er grunn til å glede seg over.

En ganske tallrik delegasjon fra 1911 deltok i NSFs landsturnering i Moss, de fleste i de aldersdelte klasser. Frode Olav O. Urkedal kom på 4-delt førsteplass i juniorklassen. Stikkampturneringen ble seinere vunnet av Frode som dermed har stått for en unik prestasjon i norsk sjakk: Miniputtnorgesmester i 2003, Lilleputtnorgesmester i 2004, Kadettnorgesmester i 2005 og Juniornorgesmester i 2006. Fjorten år gammel er han dermed kvalifisert for Eliteklassen i 2007.

 

I NM i lynsjakk kom Torstein Bae på delt 3. pl. i Mesterklassen og Tor Botheim på 2. pl. i Lilleputt.

 

I Norges Grand Prix 2005-06 fikk vi mange plasseringer blant de tre beste: Kl. Mester ble vunnet av Torbjørn R. Hansen . Kl. 1: 2. plass til Frode Urkedal. Kl. 4: 3 plass til Marianne Wold Haug. Kl. 5: 2. plass til Tor Botheim.

 

Silje Bjerke er med i NSFs landslagsgruppe og spilte på det norske kvinnelaget i sjakk-OL i Torino i mai/juni der hun med 5½/10 på 3. bord ble norsk toppscorer.

 

(10) Når det gjelder våre yngre spillere forøvrig viser vi til årsberetningen for vår selvstendige ungdomsavdeling, men det må nevnes at Frode Olav O. Urkedal og Tor Botheim ble norgesmestere  i sine respektive aldersklasser i NM for ungdom i Bergen i november der 5 av de 21 medaljevinnerne kom fra 1911U.

 

(11) Klubben har også i denne perioden vært  aktiv når det gjelder arrangementer.

            Den 29. april til 1. mai bistod klubben ”Schakklubben av 1911s Ungdom” med å arrangere NM for skolelag i Kringsjå idrettshall. Det var først og fremst det turneringstekniske vi bistod med, og turneringen ga oss en inntekt på kr. 10.000.

Den 11-12. mai arrangerte klubben for niende år på rad "ColorLine hurtigsjakk" ombord på danskebåten Oslo-Fredrikshavn. Årets utgave samlet 65 deltakere, noe færre en tidligere år, og som regnskapet viser gikk arrangementet med et mindre underskudd.

Den 7-11. juni arrangerte klubben finalen i NM for klubblag samt ”Åpen gruppe” på Haraldsheim vandrerhjem. Arrangementet ga et pent overskudd.

 

(12) På NSFs kongress i Moss i juli ble Torstein Bae gjenvalgt som president i Norges Sjakkforbund. Roaul Abrahamsson ble gjenvalgt som medlem i NSFs sentralstyre og som leder for NSFs Eliteutvalg. Johs. R. Kjeken er fortsatt formann i styret for Knut Monssens Minnefond, medlem i NSFs turneringsutvalg  og medlem i NSFs Elokomite. Bimedlem Kristian Trygstad har vært formann Oslo og Omegn Sjakkrets. Torbjørn R. Hansen er utnevnt som NSFs landslagskaptein for kvinner.   Det er med glede vi konstaterer at våre medlemmer engasjerer seg i norsk sjakk, og slik følger opp en lang tradisjon innen 1911.

 

(13) Regnskapet viser også i år et beskjedent overskudd takket inntekter fra arrangementene vi har stått for. Økonomien, innen våre beskjedne rammer, er derfor god. Forøvrig vises det til regnskapet.

 

(14) Den 12. desember hadde vi tradisjonen tro en hyggelig årsavslutning i form av et julebord med juletallerken og drikke til.  I anledning av klubbens 95-års jubileum var det innkjøpt en flott jubileumsbløtkake til kaffen. Godt frammøte vitner om at medlemmene setter pris på denne tradisjonen. Måltidet ble som vanlig avsluttet med premieutdeling  for klubbens turneringer, og etterpå var det stor lynturnering.

 

(16) Som en konklusjon vil styret mene vi igjen kan se tilbake på et meget godt år. Det er flere som bidrar og mange som på sitt område gjør en god jobb. Flere, både i og utenfor styret kunne vært nevnt i denne sammenheng. En sjakklubb er hva medlemmene gjør den til, og vi er  hele tiden avhengig av at den enkelte er med og gjør sitt til at 1911 skal fortsette å være en god klubb for alle medlemmer. Oppslutningen om klubbkveldene kunne kanskje vært bedre, og det er viktig at alle medlemmer er med og gir uttrykk for hvilke tilbud de ønsker.

 

Oslo den 3. mars 2007.

 

For styret i SK av 1911

Johs. R. Kjeken /s  (formann)