Schakklubben av 1911

Årsberetning for året 2007

 

(1) Generalforsamlingen ble avholdt den 5. mars 2007 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby Seniorsenter. Følgende styre ble valgt: Johs. R. Kjeken (formann), Harald Furnes (viseformann) Magnar Nikolaisen (kasserer),  Torstein Bae (turneringssjef), Helge Fjellestad (internettredaktør), Finn  Møller (materialforvalter) og Roaul Abrahamsson (varamedlem).

Anders Sørjordet ble valgt til å revidere klubbens regnskap med Alexander A Sørensen som vararevisor.

Johs. R. Kjeken ble på generalforsamlingen utnevnt til æresmedlem i klubben.

 

(2) Årsberetningen for 2006 ble godkjent med mindre merknader.

Det ble vedtatt at klubben skulle søke opsjon på arrangementet av NSFs kongress og landsturnering – NM i sjakk i 2011 som markering av klubbens 100-års jubileum. Søknaden ble behandlet på NSFs kongress på Hamar i juli og opsjonen ble tildelt. Det betyr at vi nå må begynne å tenke på arrangementet av ”den beste Landsturnering noen sinne”.

 

 (3) Det er avholdt to styremøter i perioden, og som vanlig har spørsmål angående den daglige drift blitt avgjort gjennom uformelle samtaler på klubbkveldene og via e-post.

Bae oppholdt seg høsten 1997 i Canada, og turneringssjefens plikter ble derfor i høsthalvåret ivaretatt av Kjeken med assistanse fra Abrahamsson.

Klubbens nettsider (sk1911.no) er blitt totalt fornyet. Andrei Olsen har vært innleid til å lage ny design og tekniske løsninger, og Bae har i hovedsak stått for den ”daglige drift”. Sidene fungerer nå meget godt, noe som bevises av det faktum at vi har flere hundre treff i uka, noe nettredaktør Fjellestad kan være svært tilfreds med.

 

(4) Klubben hadde ved årets utgang 105 hovedmedlemmer, en økning med 19 i forhold til året før. I tillegg hadde vi to bimedlemmer.  En stor del av økningen kommer av at flere av de mest aktive i ”SK av 1911s Ungdom” også er blitt medlemmer i 1911, altså en naturlig rekruttering, men det dukker også jevnlig opp nye medlemmer, og som oftest har disse funnet oss gjennom klubbens nettsider.

 

(5) At aktiviteten på klubbkveldene blir avviklet på en ryddig og korrekt måte er svært viktig. En må også være klar over at økende medlemstall og dermed større deltakelse i klubbens turneringer, medfører mer arbeid. Det er derfor viktig at alle som møter på klubbkveldene tar sin del når det gjelder bortrydding av materiell og at de bidrar til å sørge for at lokalene befinner seg i samme forfatning når de forlates som de var da vi kom. Med rekruttering fra en aktiv ungdomsavdeling kan det av og til virke som at det er en del ”hvalpesyke” ute og går. Særlig under ”langsjakkkveldene” er det viktig at vi tar hensyn til hverandre og at det hersker ro i spillelokalet.

 

Oppslutningen om klubbkveldene varierer en del, særlig når det ”enkveldsoppleggene”. Styret oppfordrer medlemmene til å forslå opplegg som de måtte være interessert i.

 

(6) Som den første i klubbens historie har Torstein Bae fått tildelt IM-tittelen av verdenssjakkforbundet FIDE. Tittelen var i orden etter sterk innsats i Politiken Cup i juli og utnevnelsen kom fra FIDE den 1. oktober.

 

(7) Torstein Bae, etter stikkamp mot Frode Urkedal, tok tilbake klubbmestertittelen i 2007 og ble dermed vinner av "Haakon Opsahls pokal".  Klasse A hadde 8 deltakere, det samme som klasse B som ble vunnet av Torbjørn Reidar Johansen og klasse C med 10 deltakere ble vunnet av Jens Hjorth Kjølberg.

Høstturneringens kl. A hadde 8 deltakere og ble vunnet av Per Gisle Svendsen på kvalitet foran Odd Martin Guttulsrud, samme deltakertall hadde klasse B som ble vunnet av Tor Botheim og klasse C med  9 deltakere ble vunnet av Ivar A. Mossin.

Lars Kjølberg ble  både klubbmester i hurtigsjakk, klubbmester i lynsjakk og vinner av lyn- og hurtigsjakkcupen, sammenlagtturneringen for samtlige "offisielle" lyn- og hurtigsjakk-turneringer i klubben gjennom året. Roaul Abrahamsson vant kvartermesterskapet og ble ”kvartermester” i 2007.

Komplette resultatlister er å finne på klubbens internettsider.

 

(8) I seriesjakken sesongen 2006-07 deltok klubben med fire lag. Førstelaget var etter å ha kvalifisert seg i åpen klasse i  NM-lag finalen berettiget til spille i øverste divisjon, Telioserien, og med en sterk 5. plass har vi bekreftet at hører hjemme i toppen.

I Østlandsserien ble "1911-2" nr. 6. plass og beholdt plassen i 2. div. avd. B, mens  "1911-4" vant  i 4. div. og rykket opp, mens ”1911-3” kom på 2. plass.

I NM for klubblag, som ble spilt i Stavanger i juni deltok vi med to lag og førstelaget ble nr. 5 også her.

Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året (vår+høst) 2007 igjen vunnet av Frode Urkedal med imponerende 12 av 15 poeng.

 

(9) Stadig flere av våre medlemmer har vært å finne på resultatlister i turneringer utenfor klubben, noe som det er grunn til å glede seg over.

I april ble Lars Kjølberg vinner av ”Der åpne NM”  med 6 av 7 poeng, en flott prestasjon 31 år etter at han hadde sin opptreden Eliteklassen i NM.

En ganske tallrik delegasjon fra 1911 deltok i NSFs landsturnering på Hamar, de fleste i de aldersdelte klasser. Torbjørn Hansen og Frode Olav O. Urkedal deltok i Eliteklassa og kom på henholdsvis 9. og 18. plass. Lars Kjølberg ble nr. 2 i Senior, Lars Furu Kjelsaas nr. 2 i Kadett B, Tor Botheim nr. 3 og Odd Martin Guttulsrud nr. 5 i Lilleputt og Jakob Olafsen Grande nr. 5 i Miniputt. Forøvrig var det mange hederlige resultater.

 

I Norges Grand Prix 2006-07 ble Tor Botheim nr. 3 og Odd Martin Guttulsrud nr. 5 i klasse ¤

 

(10) Når det gjelder våre yngre spillere forøvrig viser vi til årsberetningen for vår selvstendige ungdomsavdeling, men det må nevnes at vi for første gang gikk helt til topps og vant NM for juniorlag høsten 2007.

 

(11) Klubben har også i denne perioden vært  aktiv når det gjelder arrangementer.

Den 10-11. mai arrangerte klubben for tiende år på rad "ColorLine hurtigsjakk" ombord på danskebåten Oslo-Fredrikshavn. Årets utgave samlet 73 deltakere, og som regnskapet viser gikk arrangementet med et lite overskudd.

Den 22-24. juni arrangerte klubben ”Åpen Oslomesterskap” på Haraldsheim vandrerhjem med 54 deltakere. Torstein Bae vant gruppe A, Marianne Wold haug ble nr. 3 i gruppe B og Jan Tore Henriksen vant gruppe C.

            I samarbeid med SK Kampen på brettet og på oppdrag fra NSF arrangerte vi Oslo kvalifiseringsturnering til Glitnir Blitz 2007. Dette fant sted på Oslo City den 20. oktober og ble vellykket både som sjakkturnering og som PR-show. Særlig Roaul Abrahamsson, men også Harald Furnes, tok de største arbeidsbyrdene for oss i denne forbindelse.

 

(12) På NSFs kongress på Hamar i juli ble gikk Torstein Bae av som president i Norges Sjakkforbund etter 3 år. Roaul Abrahamsson ble gjenvalgt som medlem i NSFs sentralstyre og som leder for NSFs Eliteutvalg. Johs. R. Kjeken er fortsatt formann i styret for Knut Monssens Minnefond, medlem i NSFs turneringsutvalg  og medlem i NSFs Elokomite. Torbjørn R. Hansen er utnevnt som NSFs landslagskaptein for kvinner.  Torstein Bae sitter i NSFs valgkomite.

Helge Fjellestad  ble innvalgt som styremedlem i Oslo og Omegn Sjakkrets for perioden 2007-08.

 

(13) Regnskapet viser også i år et beskjedent overskudd takket være inntekter fra arrangementene vi har stått for. Økonomien, innen våre beskjedne rammer, er derfor god. Forøvrig vises det til regnskapet.

SK 1911 ble i 1994 fusjonert med Brugata Sjakklubb. Det har vist seg at Brugata hadde en bankkonto med kr. 2.558,36. Kontoen er nå avsluttet og pengene overført til 1911, inntektsført under ”Andre inntekter”.

 

(14) Den 17. desember hadde vi tradisjonen tro en hyggelig årsavslutning i form av et julebord med juletallerken og drikke til. Godt frammøte vitner om at medlemmene setter pris på denne tradisjonen. Måltidet ble som vanlig avsluttet med premieutdeling i regi av Roaul for klubbens turneringer, og etterpå var det stor lynturnering.

 

(15) Som en konklusjon vil styret mene vi igjen kan se tilbake på et meget godt år. Det er flere som bidrar og mange som på sitt område gjør en god jobb. Flere, både i og utenfor styret kunne vært nevnt i denne sammenheng, men det er også mange som synes å bruke ”kafeteriaprinsippet”, forsyner seg av det de vil ha og forsvinner. Vi oppfordrer: Meld deg til tjeneste! En sjakklubb er hva medlemmene gjør den til, og vi er  hele tiden avhengig av at den enkelte er med og gjør sitt til at 1911 skal fortsette å være en god klubb for alle medlemmer.

 

Oslo den 28. februar 2008.

 

For styret i SK av 1911

Johs. R. Kjeken /s  (formann)