Årsberetning for

"Schakklubben av 1911"

for året 1998.

 

Generalforsamlingen ble avholdt den 16. februar 1998 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby Eldresenter. Følgende styre ble valgt: Johs. R. Kjeken (formann), Harald Furnes (visefor­mann), Odd Gunnar Heitun (kasserer), Torstein Bae (sekretær), Finn Møller (materialforvalter) og Tore Garberg (varamedlem).

Matti Unnli ble valgt til å revidere klubbens regnskap.

Nytt "Turneringsreglement for Schakklubben av 1911" ble enstemmig vedtatt.

Årsberetningen ble godkjent. Regnskapet ble gjennomgått, men da revisjonsrapport fra revisor Morten Henriksen ikke forelå, fikk styret fullmakt til å foreta endelig godkjenning av regnskapet under forutsetning av at revisor ikke hadde merknader. Dette ble formelt gjort på styremøte den 21. april.

 

Heitun, som i juni deltok på turneringslederkurs arrangert av Ungdommens Sjakkforbund og NSFs reglementsutvalg, ble av styret senere utnevnt til klubbens turneringssjef for perioden.

 

I tillegg til to styremøter har styret hatt mange uformelle samtaler.

 

Klubben hadde ved årets utgang 33 medlemmer med hovedmedlemsskap og 1 bimedlem. Medlemskontingenten har vært uforandret.

 

Klubbmesterskapet ble spilt i løpet av vårhalvåret, Torstein Bae ble klubbmester og dermed vinner av "Haakon Opsahls pokal" for andre år på rad. I løpet av høsten ble høstturneringen avviklet. Klubbmesterskapet i lynsjakk ble avholdt den 30. november med Morten Henriksen som vinner. 

Nytt av året var en lyn- og hurtigsjakkcup, en sammenlagtturnering for samtlige "offisielle" lyn- og hurtigsjakkturneringer i klubben.

 

Resultater fra de viktigste av klubbens turneringer står på neste side.

 

I Østlandsserien sesongen 1997-98 deltok klubben med lag i 2., 3. og 4. divisjon. "1911 I" kom på en fin 2. plass i 2. divisjon. "1911 II" ble nr. 5 i sin avdeling, og det meget ungdommelige "1911 III" havnet sist i 4. divisjon.

 

Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året (vår+høst) 1998 vunnet av Tor Wetle Hoem med 6 poeng av 7 mulige.

 

Flere av våre medlemmer har hatt gode resultater i turneringer utenfor klubben. Av disse vil vi særlig nevne Jo Vederhus' 2. plass i klasse 11-12 år i NM for ungdom med påfølgende representasjon i Nordisk mesterskap, samt Torstein Baes delte 2. plass klasse junior i Landsturneringen.

 

Som et alternativ til de vanlige spillekveldene har vi hatt noen kvelder med analyse av partier spilt av klubbens spillere, særlig i lagkampene. Vi anser dette som vellykket og retter en takk til Tor Arne Hauge som har stått for forberedelsene og gjennomgang av partiene.

 

Den 6-7. mai arrangerte klubben "ColorLine hurtigsjakk 1998" ombord på danskebåten Oslo-Hirtshals. Det var 32 deltakere og arrangementet ga et pent overskudd. Takk til Lars Erik Hagen og Harald Furnes som var entreprenørene bak tiltaket, og til Torstein Bae og Per Gisle Svendsen som sto for turneringsledelsen.

 

Takket være overskuddet fra "ColorLine" viser klubbens  regnskap et overskudd på kr. 370,17, og klubben hadde ved årsskiftet en egenkapital på nesten titusen kroner. Som en konklusjon må en kunne si at vi har en sunn med stram økonomi, men det er grunn til å merke seg at uten tilskuddet fra "ColorLine" ville vi hatt et underskudd på kr. 2.882. Forøvrig vises det til regnskapet.

 

Den 14. desember hadde vi tradisjonen tro en meget hyggelig årsavslutning i form av et julebord med juletallerken og drikke til. Halvparten av medlemmene møtte fram, blant disse var også våre to æresmedlemmer Finn Møller og Håkon Opsahl, sistnevnte ble medlem av 1911 i 1922. Styret føler seg sikre på at alle som var til stede hadde en usedvanlig hyggelig aften. Måltidet ble avsluttet med premieutdeling der bl.a. klubbmester Torstein Bae ble overrakt Haakon Opsahls pokal. Og etterpå var det stor lynturnering som ble vunnet av klubbmesteren.

 

Til slutt i denne beretning vil styret minne om at vår ærverdige klubb fyller 90 år i 2001, altså om to år.

 

 

Oslo den 25. januar 1999.

 

For styret i SK av 1911

 

Johs. R. Kjeken /s

formann