Årsberetning for

"Schakklubben av 1911"

for året 1999.

 

Generalforsamlingen ble avholdt den 15. februar 1999 i klubbens spillelokaler i Ullevål Hageby Eldresenter. Følgende styre ble gjenvalgt: Johs. R. Kjeken (formann), Harald Furnes (visefor­mann), Odd Gunnar Heitun (kasserer), Torstein Bae (sek­retær), Finn Møller (materialforvalter) og Tore Garberg (varamedlem). Matti Unnli ble gjenvalgt til å revidere klubbens regnskap med Alf Vederhus som vararevisor.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent. 

 

Heitun ble av styret senere gjenutnevnt som klubbens turneringssjef for perioden.

I tillegg til to styremøter har styret hatt mange uformelle samtaler.

 

Klubben hadde ved årets utgang 34 medlemmer med hovedmedlemsskap og 1 bimedlem. Styret fikk på årsmøtet fullmakt til å heve medlemskontingenten hvis en fant dette nødvendig. En økning ble vedtatt for år 2000 på styremøte i desember da NSFs kongress i juli vedtok å heve forbundskontingenten.

 

Klubbmesterskapet ble spilt i løpet av vårhalvåret, Torstein Bae ble klubbmester og dermed vinner av "Haakon Opsahls pokal" for tredje år på rad. I løpet av høsten ble høstturneringen avviklet. Klubbmesterskapet i lynsjakk ble avholdt den 6. desember også med Torstein Bae som vinner. 

Lyn- og hurtigsjakkcup, en sammenlagtturnering for samtlige "offisielle" lyn- og hurtigsjakkturneringer i klubben, ble med hell arrangert for andre år på rad og vunnet av Harald Furnes. Resultater fra de viktig­ste av klubbens turneringer er følger på neste side.

 

På initiativ fra turneringssjefen ble det trykket opp 100 metalloblater med klubbens emblem til bruk på premier i klubbens turneringer i tiden som kommer.

 

I Østlandsserien sesongen 1998-99 deltok klubben med lag i 2., 3. og 4. divisjon. "1911 I" kom på en godkjent 3. plass i 2. divisjon. "1911 II" vant sin avdeling og rykket dermed opp slik at vi nå har to lag i nest høyeste divisjon. Det meget ungdommelige "1911 III" havnet nest sist i 4. divisjon. En oversikt over klubbens historie i NSFs seriesjakk er vedlagt.

 

Lars Hansens vandrepokal til klubbens mestscorende spiller i kamp mot andre klubber ble for året (vår+høst) 1999 vunnet av Johs. R. Kjeken.

 

Flere av våre medlemmer har hatt gode resultater i turneringer utenfor klubben. Av disse vil vi særlig nevne Johannes Kvislas  2. plass i klasse under 10 år i NM for ungdom med påfølgende representasjon i Nordisk mesterskap, samt at Torstein Bae ble norgesmester i lynsjakk for juniorer, og Tore Garberg (nr. 4) og Håvard Vederhus (nr. 4) flotte resultater i årets Landsturnering.

 

Styret ved viseformannen har forsøkt å finne en motstander til en klubbkamp over 10-15 bord, men så langt har en ikke lykkes i dette.

Styret har gjort vedtak om å gå over til elektroniske sjakkur, og dette vil trolig skje i løpet av våren 2000.

 

Som tidligere har vi som et alternativ til de vanlige spillekveldene hatt noen kvelder med analyse av partier spilt av klubbens spillere. Sjøl om vi kunne ha ønsket større oppslutning om dette, anser dette som vellykket og retter igjen en takk til Tor Arne Hauge som har stått for forberedelsene og gjennom­gang av partiene.

 

Klubben har i perioden for alvor begynt å vise seg fram på internett, det Tore Garberg og Harald Furnes er ansvarlige for våre hjemmesider.

 

Den 5-6. mai arrangerte klubben "ColorLine hurtigsjakk 1999" ombord på danskebåten Oslo-Hirtshals. Det var 43 deltakere og arrangementet ga et pent overskudd. Takk til Lars Erik Hagen og Harald Furnes som er entreprenørene bak tiltaket. Formannen skjøttet denne gang jobben som turneringsleder.

 

Regnskap viser et overskudd på kr. 8.938,40 og klubben hadde ved årsskiftet en egenkapital på nesten nittentusen kroner. I overskuddet ligger kr. 5.990 fra ColorLine-turneringen, samt at forskuddsbetalt medlemskontingent for år 2000 på kr. 3.450 er inntektsført. Det reelle resultat av årets drift er et underskudd på kr. 501,60. Som en konklusjon må en kunne si at vi har en sunn økonomi. Forøvrig vises det til regnskapet.

 

Den 13. desember hadde vi tradisjonen tro en meget hyggelig årsavslutning i form av et julebord med juletallerken og drikke til. Halvparten av medlemmene møtte fram, blant disse var også våre to æresmedlemmer Finn Møller og Håkon Opsahl, sistnevnte ble medlem av 1911 i 1922. Styret føler seg sikre på at alle som var til stede hadde en usedvanlig hyggelig aften. Måltidet ble avsluttet med premieutdeling der bl.a. klubbmester Torstein Bae ble overrakt Haakon Opsahls pokal. Og etterpå var det stor lynturnering.

 

Til slutt i denne beretning vil styret minne om at vår ærverdige klubb fyller 90 år neste år.

 

Oslo den 6. februar.

 

For styret i SK av 1911

 

Johs. R. Kjeken /s

formann