Schakklubben av 1911

Generalforsamling 2008

 

REFERAT

 

Sted: Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplassen, Oslo

Tid: Mandag 3. mars 2008 kl 19:30

 

13 medlemmer var møtt frem til Generalforsamlingen.

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

  1. Valg av dirigent og referent.

 

Johs R Kjeken ble valgt til dirigent. Helge Fjellestad ble valgt til referent.

 

  1. Årsberetning.

 

Johs R Kjeken gikk igjennom årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Det ble lagt vekt på at klubbens medlemmer må være flinke til å bidra med opprydding og ro på spillekveldene. I vårens Klubbmesterskap er det 34 deltagere og da er det viktig at ryddingen går raskt og effektivt! Noen medlemmer ønsket å komme med forslag til enkvelds-aktiviteter og disse ble oppfordret til å henvende seg til styret.

 

  1. Regnskap med revisorberetning. Budsjett 2008. Kontingent for 2009.

 

Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godtatt. Det ble kommentert at det var ønskelig med et større overskudd for å unngå å gå i minus. Det var foreslått en økning av deltageravgiften for turneringer klubben arrangerer. Det ble understreket at klubbens økonomi er sunn som det også går frem av revisorberetningen.

Budsjett for 2008 var av styret ikke funnet nødvendig å lage. Klubbens økonomi er forholdsvis forutsigbar og det er ikke planlagt noe ekstraordinær utgift i år. Premieringen i ColorLine hurtigsjakk er restrukturert og derfor er det håp om at overskuddet skal bli litt større i år gitt de samme forutsetningene. Det ble også understreket at det før hver turnering blir det estimert et budsjett og at hver turnering planlegges slik at den skal generere et (lite) overskudd.

Kontingent: Det ble fremsatt ekstra forslag, b og c, om kontingentsatser.

a)      Styrets forslag i innkallingen med 700 kr for fullt betalende medlem.

b)      Forslag om å beholde dagens satser (650 kr for fullt betalende medlem).

c)      Beholde dagens satser for personer på 17-20 år.

b) falt mot 1 stemme og c) falt mot 2 stemmer. a) ble vedtatt mot 1 stemme.

 

  1. Til styret innkomne forslag.

 

Det forelå to forslag til endring av klubbens vedtekter:

a) Styret ble enstemmig utvidet med et verv.

b) Titlene formann og viseformann ble enstemmig vedtatt endret til leder og nestleder.

 

  1. Valg av styre.

 

Leder:                          Johs R Kjeken (gjenvalgt)

Nestleder:                    Harald Furnes (gjenvalgt)

Kasserer:                     Magnar Nikolaisen (gjenvalgt)

Materialforvalter:          Finn Møller (gjenvalgt)

Nettredaktør:               Helge Fjellestad (gjenvalgt)

Turneringssjef:  Torstein Bae (gjenvalgt)

Styremedlem:               Øyvind Asbjørnsen (ny)

 

  1. Valg av revisor med varamann.

 

Revisor:                       Anders Sørjordet (gjenvalgt)

Vararevisor:                 Alexander Sørensen (gjenvalgt)

 

 

  1. Eventuelt.

 

Det ble raskt nevnt noen lokaler som kan være aktuelle for NM i 2011. NM komite er forløpig ikke utnevnt, men planleggingen tas foreløpig hånd om av styret. Dette er et stort arrangement for klubben og det krever en stor innsats, så styret håper klubbens medlemmer tar ansvar og gjør en skikkelig jobb i dette arrangementet. Jobben med å finne sponsorer til turneringen må også startes snart.

Ønske om å ha medlemsliste på internett ble ytret og dette vil bli tatt opp i styret og vurdert. En ide om at navnene var tilgjengelige og at medlemmene kunne velge å publisere mer informasjon som e-post og telefon-nummer ble foreslått.

Terminliste og spilletid må komme klarere frem på nettet. Det var tilfelle hvor noen hadde lett en stund før man fant når vi spiller og dette vil bli forbedret så snart som mulig.

 

Møtet ble hevet kl 20:30.

 

Oslo, 3. mars 2008.

 

Helge Fjellestad /s

referent