Klubbens rolle i Norges Sjakkforbund

 

SK av 1911 var i 1914 blant de sju klubbene som stiftet Norges Sjakkforbund, og selv om klubbens sportslige bravader ikke er å forakte, blant annet ble "1911" i 1936 historiens første vinner av Norgesmesterskapet for klubblag, er det nok på det administrative område klubben har markert seg mest utad. Vi siterer fra Norges Sjakkforbunds 50 års jubileumsbok fra 1964: 

 

"Schakklubben av 1911 har gjennom årene hatt en stor stab av sterke spillere og dyktige administratorer. Det vil føre for langt å nevne alle. Av tidligere klubbmestere merker vi oss Thorleif Skogstad, Einar Eggen og Arthur Lifeldt, av senere storspillere Lars Hanssen, Knut Geelmuyden, Hiell Krosby, Haakon Opsahl, Gunnar Wiers-Jenssen, Bjarne Jensen og Ellef T. Ødegaard.

 

I Oslo og Omegn Sjakkrets har klubben besatt formannsstillingen ved M.B. Støkken og ved Haakon Opsahl.

 

Det er neppe for meget sagt at "1911" hadde en vesentlig andel i at Norsk Schakforbund så dagens lys i 1914, idet daværende medlemmer av klubben gikk meget energisk inn for å få forbundet stiftet, tross motstand fra flere hold. Flere av "1911"s medlemmer har da også årenes løp spilt en betydelig rolle i Norges Sjakkforbunds administrasjon. Således var Ellef T. Ødegaard forbundets første sekretær og etterfulgtes i denne stilling av Arthur Lifeldt samt Trygve Dalseg. Erling Gram var også en tid sekretær i forbundet. Jak. Gram var med i styret som visepresident, mens Ellef T. Ødegaard gjennom en årrekke innehadde denne stilling. Eller frigjøringen i 1945 ble Ødegaard forbundets president, senere avløst av C.O. Hovind, som også var medlem av "1911"."

 

Ellef T. Ødegaard ble æresmedlem av Norges Sjakkforbund i 1961.

 

Johs. R. Kjeken, som ble medlem av Schakklubben av 1911 i 1992, var generalsekretær i Norges Sjakkforbund fra 1988 til 1998, da han også ble utnevnt til æresmedlem av forbundet. Han var  forbundets visepresident 1979-81, har vært medlem av Elo-komiteen siden 1976, og vært medlem av Reglementsutvalget de aller fleste periodene siden det ble opprettet i 1978 og fram til 2004.

 

Torstein Bae var president i Norges Sjakkforbunds fra 2004 til 2007. Roaul Abrahamsson var sentralstyremedlem i 2003 til 2008, den siste tiden som leder av NSFs eliteutvalg. Norges Sjakkforbund har i dag to styremedlemmer fra 1911: Ida Lahlum (visepresident fra 2007) og Harald Furnes (kasserer fra juli 2008).