Æresmedlemmer

Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen utnevne æresmedlemmer av klubben. Det er utnevnt 5 æresmedlemmer gjennom klubbens historie:

H. Haakonsen (æresmedlem fra før 1961)

Ellef T. Ødegaard (æresmedlem fra før 1961)

Haakon Opsahl


Bildet til venstre: Haakon Opsahl i seriekamp mot moss – hans siste offisielle parti.
Bildet til høyre: Haakon Opsahl gir i 1997 Nabben-pokalen til klubbens formann Johs. Kjeken.
Etter det har pokalen blitt brukt som vandrepokal til klubbmesteren, selvsagt under navnet Haakon Opsahls pokal.

Haakon Opsahl ble født 10.11.1905. Han meldte seg inn i sjakklubben av 1911 i 1922, og ble en av klubbens beste spillere gjennom tidene. Han tok 3. plass i Eliteklassen i NM både i 1927 og i 1958, altså med over 30 års mellomrom.

Opsahl spilte OL i sjakk for både Norge og Canada. Bakgrunnen for dette var at han mønstret på i det kanadiske forsvaret i 1940 og kjempet i verdenskrigen. Han var 3 år i det kanadiske forsvaret før han dro til England i mars 1943. Der kjempet han for frigjøringen i et år før han ble alvorlig skadet i september 1944. Haakon Opsahl var etter skaden 2 år på kanadisk sykehus. Han kom hjem til Norge i 1947 og var deretter aktivt med i klubben.

Haakon Opsahl fikk gjennom sine 79 år i Schakklubben av 1911 flere klubbmesterskap enn han klarte å telle. Han var også tillitsvalgt i krets og klubb i en årrekke. Bl.a. var han formann for Schakklubben av 1911 i hele 17 år, fra 1961 til 1978. Så sent som i 1997 deltok han i Østlandsserien og vant partier, til tross for sterkt nedsatt syn. Han var aktiv i klubben helt til han døde natt til 30. mai 2001. Så sent som i 1999 delta han selv ut Haakon Opsahl pokal til klubbmester Torstein Bae.

Haakon Opsahl hadde betydelig livserfaring og sjakkerfaring fra sin spennende og unike historie både på og utenfor brettet. Det var alltid interessant å kunne få del i hans historier og betraktninger. Han satte spor etter seg som aktiv sjakkorganisator og som en sterk spiller. Schakklubben av 1911 er stolt over å ha hatt en slik personlighet som medlem gjennom det meste av det forrige århundret.

Finn Møller

Finn Møller er født 25. juli 1925. Sjakk lærte han ikke å spille før i voksen alder gjennom Olaf Bardas spalte i «Magasinet for alle» (Arbeidermagasinet). En sommerdag, han mener det var i 1953, satt han i hagen hos en venn og spilte sjakk. Bjarne Jensen, en av 1911s «storspillere» som bodde i samme hus, kom tilfeldigvis forbi og anbefalte at de skulle komme innom i sjakklubben som på denne tiden hadde spillelokale i Drammensveien, ved siden av Universitetsbiblioteket, der Eksportens og industriens hus nå ligger. Besøket i klubben ble en realitet, medlemsskap ble ordnet, og siden har Finn vært et trofast medlem i vår sjakklubb.

Finn har deltatt forholdsvis lite utenfor klubben. Først i 1978 dukker han opp på Norges Sjakkforbunds ratinglister med det respektable tallet 1931. I klubben har han imidlertid hevdet seg godt. Han har flere inntegninger i Lars Hanssens Minnepokal, et evigvandrende trofe som årlig siden 1951 er blitt tildelt den av klubbens spillere som har høyest score i lagkamper mot andre klubber. Våren 1999 vant han gruppe B i klubbmesterskapet foran flere unge og fremadstormende spillere. Men det er særlig på det administrative område han har gjort sin største innsats for klubben. Han kom inn i klubbstyret en gang på 70-tallet, og kan vel sies å ha vært klubbens anker siden.

Det er faktisk vanskelig å si om klubben fortsatt hadde eksistert uten Finn Møller, for rundt 1991 da klubben var inne i en krise, var det han som «på papiret» holdt klubben i live. Akkurat hvilke verv han har hatt i klubbstyret mangler vi oversikt over, men han var i alle fall formann i 1981 og 1982, seinere var han kasserer, et verv han fikk avløsning fra i 1994, men har siden vært materialforvalter og klubbens «altmuligmann». Finn er aldri høyrøstet, men utstråler soliditet og pålitelighet. Han sier aldri nei til å gjøre noe for sjakken, og er med sin velvilje og omgjengelighet med på å bidra til klubbens gode miljø. Til tross for det som hittil er nevnt, er det på et annet av sjakkens områder han har satt størst spor etter seg, nemlig som skolesjakkinstruktør. Dette begynte han med da hans egne barn gikk på Korsvoll barneskole på slutten av 1960-tallet, men i motsetning til det som er vanlig med slikt foreldreengasjement, fortsatte han med skolesjakken etter at egne barn var ferdige på skolen, og har kontinuerlig vært skolesjakkinstruktør på Korsvoll skole siden, en virksomhet som altså har vart over 30 år. Tallet på barn som har lært sjakk av Finn Møller må trolig skrives med fire siffer. Og i motsetning til det som er vanlig for pensjonister har han ikke trappet ned, tvert i mot er han mer aktiv en noen gang. Det må også nevnes at han har vært aktivt styremedlem i Oslo Sjakkrets Ungdom, og at han er en av ungdomskretsens tre æresmedlemmer. I det sivile liv har han vært selvstendig næringsdrivende med entreprenørvirksomhet, import og salg som virksomhetsområder. Hans firma, FIMOL A/S (Høy-ytelsessmøremidler), er nå overdratt til datter og svigersønn.

Finn Møller ble utnevnt til æresmedlem i «Schakklubben av 1911» på klubbens generalforsamling den 12. februar 1996.

Johs R. Kjeken

På generalforsamling i 1911 og årsmøte i 1911U mandag 5. mars 2007 ble Johs R Kjeken utnevnt til æresmedlem i begge klubber. En kort oppsummering av Kjekens innsats for klubbene: På begynnelsen av 90-tallet så det ikke bra ut for 1911. Klubben eksisterte kun på papiret, noen klubbkveld var det ikke lenger. Med andre ord: Det gikk mot nedleggelse. Kjeken var på dette tidspunkt generalsekretær i NSF, og syntes det var ille at en av stiftelsesklubbene skulle legges ned. (Med stiftelsesklubb menes de som var med på å stifte NSF i 1914.) Merk at Johs på dette tidspunkt ikke var medlem i 1911, men i ASKO.

Sammen med noen andre (bl a Truls Thirud, Tore Bratvold, Finn Møller og Matti Unnli) ble det bestemt å gjøre et forsøk på å blåse (holde) liv i klubben. Kjeken meldte overgang til 1911, og ble snart formann. Det har han vært siden den tid. I løpet av disse årene har klubben gått fra omtrent 20 til 90 medlemmer, og har blant annet arrangert NM-finalen for klubblag og Det åpne NM i hurtigsjakk.

Johs R. Kjeken ble utnevnt til æresmedlem på generalforsamlingen i 2007

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *