1911-plan for årene fremover behandlet i felles styremøte SK 1911/1911 U

Onsdag 14. april ble det avholdt et historisk felles styremøte for styrene i SK 1911 og 1911U. Én sak sto på agendaen – en gjennomgang av en plan for utviklingen for 1911 de kommende år. Felles styreleder Geir Nesheim hadde sendt ut et utkast til et plandokument, og styrene vedtok enstemmig å gå videre med disse planene. Se referat fra møtet her.

Prosjektet vil fra starten av fokusere på tre særlig viktige områder: forbedret løsning lokaler, etablering av et akademi for å kvalifisere unge 1911’ere i alderen 15-23 år til å lære opp begynnere på skolene og andre, samt arbeid med finansiering og økonomi. Senere vil det bli satt i gang grupper på områder som toppsjakk, ung utvikling voksen bredde, skolesjakk, flere kvinnelige medlemmer, nettsjakk, gode tillitsvalgte, erfaringsinnhenting fra og samarbeid med andre, kommunikasjon, og samfunnsengasjement. Hele planutkastet kan leses her.

Et arbeidsutvalg bestående av Geir Nesheim, Harald Furnes og Per Olsen vil koordinere arbeidet fra starten.  AU vil med det aller første bli supplert med ytterligere 2 medlemmer. Begge kjønn vil være representert i AU. Det vil videre bli nedsatt prosjektutvalg innenfor hvert av områdene, og alle medlemmer vil bli invitert med til å delta i disse gruppene. Styrene vil jevnlig følge opp fremdriften i sine møter. Det tas også sikte på et medlemsmøte om planene, sannsynligvis i 3. kvartal 2021.

I november fyller for øvrig SK 1911 110 år, og det planlegges en hyggelig markering i sakens anledning. Mer informasjon følger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *