Referat fra styremøte 29.08.13

Styremøte SK 1911
Dato: 29.08.13
Sted: Finn, Langmyrvn 26

Til stede: Johs, Geir, Harald, Helge, Finn, Torstein, Per O.
Forfall: Øyvind.

1. Referat fra styremøte 7.9.11 ble godkjent.

2. Økonomi
– Geir orienterte om status. En del utestående fra 2012 (kontingent og turneringsavgifter) og fra 2013 (kontingenter). Geir sender ut purring. De som fortsatt ikke betaler, følges opp av styret i fellesskap pr telefon.
– Det er bevilget 5000 kr til regnskapsprogram Mamut (inkl kursdag).

3. Klubbsaker
– Johs orienterte om våren 2013 og program for høsten.
– Torstein kontakter Øyvind vedr voksenkveld denne høsten.
– Geir og Harald danner komité som jobber med båtsjakk i 2014, antakelig andre halvdel av mai.

4. Lagsjakk
– Ble bevilget 3000 kr + halvdel av startkontingent til deltakelse i NM klubblag (september 2013). Dette er til de voksne spillere på førstelaget, 1911U dekker for de øvrige 4-5 spillere under 26 år.
– Styret drøftet elitelaget. Per tar initiativ til møte for laget, der man kan snakke om planer fremover. Hvis laget ønsker seriøst opplegg (samling med stormester e.l.) kan det fremlegges forslag for styret om dette.
– Klubben har takket nei til deltakelse i e-cupen (flere av spillerne på førstelaget kunne ikke).
– Johs sender ut mail til medlemmene om seriesjakken 2013-2014.

5. Nettsider
Per og Geir gis rettigheter til å redigere nettsidene.

6. Inntektsgivende tiltak
Ved siden av båtsjakk (se over) vil klubben søke om NM klubblag høsten 2014. Johs sender søknad til NSF.

7. Eventuelt
– Sølvhest settes opp som vandrepokal i klubbmesterskapet. Tre seire = til odel og eie.
– Neste møte avholdes 28. januar kl 19.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *